Formulár žiadosti o platbu 

Vyberte si formulár žiadosti podľa výzvy, do ktorej ste sa zapojili.

Výzva č.1, Výzva č.2

Výzva č.3

Výzva č.4

Výzva č.5

UPOZORNENIE: Predtým, ako podáte žiadosť o platbu, teda požiadate o vyplatenie finančného príspevku z programu Obnov dom, musíte mať ukončenú obnovu vášho rodinného domu a zmluvu zverejnenú v Centrálnom registri zmlúv SR.

Prečítajte si tiež „Príručku pre prijímateľa“ pre výzvu, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.
 

AKO VYPLNIŤ ONLINE FORMULÁR ŽIADOSTI O PLATBU 

Podať žiadosť o platbu je jednoduché a zvládne to každý z vás.

Pripravili sme videá, ktoré vás prevedú procesom vypĺňania online formulára žiadosti a tiež celým postupom podania žiadosti o platbu. Stručný ilustračný návod znázorňuje krok za krokom postup podania žiadosti o platbu, uvádza základné informácie a tiež vzory a ukážky dokumentov ktoré budete musieť k žiadosti o platbu priložiť. Nezabudnite, že čím kompletnejšiu žiadosť o platbu predložíte, tým rýchlejšie bude posúdená a tým skôr vám môžu byť vyplatené peniaze.

 

UKONČENÁ OBNOVA RODINNÉHO DOMU ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT PO OBNOVE DOKLADY POTVRDZUJÚCE UKONČENIE OBNOVY FAREBNÉ FOTOGRAFIE POTVRDENIE O NAKLADANÍ SO STAVEBNÝMI ODPADMI NIE STE SI ISTÝ SPRÁVNOSŤOU DOKLADOV? VYPLŇTE A STIAHNITE SI ONLINE FORMULÁR ŽIADOSTI O PLATBU STIAHNUTÝ ONLINE FORMULÁR ŽIADOSTI VYTLAČTE, PODPÍŠTE A POŠLITE PODANIE ŽIADOSTI O PLATBU PRED PODANÍM ŽIADOSTI O PLATBU ÚČINNÁ ZMLUVA