Preskočiť na hlavný obsah

Obnova rodinných domov

ZELENÁ LINKA: 0800 144 440
Pracovné dni od 8:00 do 18:00

Aktuality

Vyhlásenie výsledkov súťaže SAŽP so Slovenskou komorou architektov

Slovenská komora architektov v spolupráci so SAŽP dňa 26. 7. 2022 zverejnila výsledky Súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC", "KOCKA", "ORAVA".
Víťazné projekty na každý typ domu nájde tu: "ŠTVOREC", "KOCKA", "ORAVA".

Spolupracujúce banky

SAŽP komunikuje o spolupráci s komerčnými bankami pri poskytovaní úverových produktov, ktoré bude možné využiť na spolufinancovanie obnovy rodinného domu. Zoznam bánk bude priebežne dopĺňaný. Linky na úverové produkty: