OVERENIE STAVU ŽIADOSTI

O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Výzva č.1, Výzva č.2

Milí žiadatelia, pokiaľ ste boli vyzvaní na doplnenie vašej žiadosti a požadované dokumenty ste nám už zaslali, prosíme vás o trpezlivosť, vaše dokumenty spracúvame. Následne po ich spracovaní, vás budeme obratom informovať o výsledku vyhodnotenia.

V prípade otázok kontaktujte príslušnú regionálnu kanceláriu v čase stránkových hodín, t.j. utorok a štvrtok v čase od 10:00 do 16:00 hod. Kontakty na regionálne kancelárie nájdete Tu.

Výzva č.3, Výzva č.4

Aktualizácia databázy stavu žiadostí prebieha jedenkrát do týždňa, vždy v stredu.