ARCHÍV

Predošlé verzie dokumentov (neaktuálne):

Pilotná výzva V01 - štandardná

1. VÝZVA č. 1 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV „Pilotná výzva"
Príručka pre prijímateľa

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.2 MB

VZOR PpP Sumarizácia odpady-svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

    c. Príloha 3 – Plnomocenstvo pre kontaktnú fyzickú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

    d. Príloha 4 – Plnomocenstvo pre kontaktnú právnickú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

    b. Príloha 2 – Opis projektu v znení aktualizácie

Formát: PDF, veľkosť súboru: 98 kB

Výzva č.1 Pilotná výzva

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

Príručka pre žiadateľa "Pilotná výzva"

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

Príloha č. 2 - Vzor zmluvy vrátane príloh

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

    a. Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

    b. Príloha 2 – Opis projektu

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

VZOR PpP Čestné vyhlásenie svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Preberací protokol dodávateľ

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR: Fotodokumentácia

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 41 kB

Pilotná výzva V02 - zvýhodnená


2. VÝZVA č. 2 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV, ZAMERANÁ NA VYBRANÉ SOCIO-EKONOMICKÉ SKUPINY SO ZVÝHODNENOU MIEROU PODPORY „Pilotná výzva - zvýhodnená“
Príručka pre prijímateľa

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.2 MB

    c. Príloha 3 – Plnomocenstvo pre kontaktnú fyzickú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

    d. Príloha 4 – Plnomocenstvo pre kontaktnú právnickú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

    b. Príloha 2 – Opis projektu v znení aktualizácie

Formát: PDF, veľkosť súboru: 98 kB

Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 441 kB

Výzva č.2 Pilotná výzva - zvýhodnená

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

Príloha č. 2 - Vzor zmluvy vrátane príloh

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

    a. Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

    b. Príloha 2 – Opis projektu

Formát: PDF, veľkosť súboru: 2 MB

VZOR PpP Čestné vyhlásenie svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Preberací protokol dodávateľ

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR: Fotodokumentácia

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 41 kB

Výzva č. 5

Príloha č.5 Výzvy - Rozsah povinnej fotodokumentácie

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.6 MB

Vzor zmluvy zo dňa 15.11.2023

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.4 MB

Príloha č.1 Výzvy - Príručka pre žiadateľa

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.5 MB