Obnovte s nami svoj rodinný dom

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu desaťtisíce starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Ako postupovať

Rodinné domy na Slovensku
dostávajú druhú šancu!

Do spustenia predkladania žiadostí zostáva:

00 Dní

:

00 Hodín

:

00 Minút

:

00 Sekúnd

Rodinné domy na Slovensku
dostávajú druhú šancu!

Pracovné dni od 8:00 do 18:00
Pracovné dni od 8:00 do 16:00

Ukážková obnova domu.
Inšpirujte sa.

Prečítajte si názorný príklad ako môžete vhodnou kombináciou opatrení pri obnove domu ušetriť minimálne 30% primárnej energie.

Ako na to

Výzva č. 4

Všetko, čo potrebujete vedieť.

Pozrite si všetky videá

Objavte naše videopodcasty

Katarína Brychtová a jej hostia vám poradia, ako obnoviť rodinné domy na moderné a nadčasové bývanie.

Pozrite si všetky podcasty

Stav vyhodnocovania výziev ku dňu 22.9.2023

Zoznamy žiadateľov

1

Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky

2

Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky

3

Zoznam prijímateľov

Pilotná výzva - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB

Pilotná výzva zvýhodnená - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB

Výzva 3 - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB


Časový harmonogram výziev

Na čo všetko môžete získať príspevok?

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
  • Inštalácia zdroja energie
  • Zelená strecha
  • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
  • Tieniaca technika
  • Odstránenie azbestu

Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia.

Všetky opatrenia
Cyklus

Ako získate príspevok

Príspevok na obnovu rodinného domu je len časťou celkovej investície do obnovy. Na získanie príspevku musí žiadateľ splniť stanovené podmienky, uvedené vo výzve.

Ako získate príspevok

Potrebujete poradiť? Navštívte naše regionálne kancelárie

V regionálnych kanceláriách v 10 mestách na Slovensku žiadateľom poskytnú odborné poradenstvo kvalifikovaní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia.


Aktuality

27.9.2023

Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku až do výšky 19 000 eur. Slovenská agentúra životného prostredia ku 22. septembru posúdila všetky predložené žiadosti. V rámci troch výziev je tak spracovaných 12 383 žiadostí.

Konferenciu otvorila Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a Milan Chrenko, minister životného prostredia. Lívia Vašáková zdôraznila, že obnova rodinných domov je vlajková loď programu. Vzhľadom na to, že počet domov, ktoré čakajú na svoju obnovu, je veľký, tak ak aspoň časť z nich prejde kvalitnou obnovou, malo by to byť na Slovensku aj vidieť. Milan Chrenko ocenil súťaž ako dobrý príklad toho, že životné prostredie a architektonické umenie dokážu koexistovať a vzájomne sa dopĺňať.

„Viac ako polovica z nich, 56 %, je kladne vyhodnotených a vysoké percento z nich je už aj zazmluvnených. Približne 30 % z uvedeného počtu predložených žiadostí bolo dožiadaných na doplnenie prílohy, alebo vysvetlenie nesúladov,“ upresnil Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Tretia výzva bola vyhlásená 24. apríla 2023 a vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa podarilo naplniť alokáciu 10 000 žiadostí v priebehu jedného dňa.

„Vyhodnotenie všetkých žiadostí je výborná správa. Ukázalo sa, že zmeny v manažovaní projektu, prenastavenie a zrýchlenie jeho procesov, priniesli svoje ovocie. Ide o dôležitý krok najmä vo vzťahu k občanom, ktorí sa do projektu zapojili. Dnes už vedia, v akom stave je ich žiadosť a môžu tak pokračovať v obnove svojich rodinných domov. Vďaka plánu obnovy tak zlepšia kvalitu svojho bývania, ušetria na nákladoch na energie a v neposlednom rade zvýšia kvalitu životného prostredia,“ zhodnotila podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková.

Vyhodnotenie tretej výzvy pred spustením prijímania nových žiadostí ocenilo aj ministerstvo životného prostredia. „Reštartom výzvy sme sa na rezorte zaoberali od prvého dňa. Chcem sa poďakovať novému vedeniu SAŽP a všetkým kolegom, že dokázali v krátkom čase znásobiť rýchlosť vyhodnocovania žiadostí,“ vyhlásil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Podľa ministrových slov neexistuje lepší, hmatateľnejší a viditeľnejší príklad, že ochrana životného prostredia neobmedzuje. Práve naopak, ponúka obrovskú príležitosť znížiť domácnostiam účty za energie, znížiť závislosť krajiny na fosílnych palivách a podporiť nové pracovné príležitosti v regiónoch Slovenska.

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje spustenie štvrtej výzvy 9. októbra. Otvorená bude opäť pre 10-tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po vyplnení formulára budú mať žiadatelia 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami. Povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

„Po spracovaní všetkých žiadostí z tretej výzvy sme sa výrazne priblížili k cieľu 13 000 realizovaných obnov rodinných domov do roku 2024. Po spustení štvrtej výzvy, ktorá predpokladá prijatie 10 000 nových žiadostí, aj k celkovému cieľu 25 000 realizovaných obnov do roku 2026. Pre štvrtú výzvu sme rozšírili komunikačné kanály a spôsoby informovania záujemcov o podmienkach zapojenia sa. Už budúci pondelok budeme pokračovať v živých online konzultáciách, kde spolu s generálnym riaditeľom odpovedáme na otázky žiadateľov v priamom prenose na našom youtube. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na portáli www.obnovdom.sk, na youtube kanáli Obnov dom a na sociálnych sieťach,“ dodala Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.
Čítať viac
22.9.2023

Dotácie na obnovu rodinných domov IV. Odborný online seminár

Začiatkom septembra sa uskutočnil online seminár pre odbornú verejnosť, ktorý bol venovaný téme obnovy rodinných domov a novo vyhlásenej Výzve č. 4. Online seminár organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). O odborným garantom seminára bol prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Videozáznamy vybraných prednášok si môžete pozrieť na YouTube kanály SKSI na nasledujúcich linkách:

Podmienka výzvy číslo 4. zameranej na obnovu rodinných domov, Kristína Korčeková (SAŽP)
Najčastejšie nedostatky pri kontrole žiadosti v rámci tretej výzvy, Omar Temori (SAŽP)
K plánovaným legislatívnym zmenám v oblasti EHB, Alena Ohradzanská (MDSR)
Čítať viac
12.9.2023

Konferencia "Nebúrajte, obnovujte!" Obnovujeme teraz za lepšie prostredie pre život

Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP) a Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) usporiadali v utorok 12. septembra 2023 v kinosále SNG konferenciu s názvom „Nebúrajte, obnovujte!“, kde sa predstavili výsledky súťaží na obnovu typických rodinných domov na Slovensku a prediskutovali tri hlavné témy: udržateľnosť, inkluzivita a krása.

Konferenciu otvorila Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a Milan Chrenko, minister životného prostredia. Lívia Vašáková zdôraznila, že obnova rodinných domov je vlajková loď programu. Vzhľadom na to, že počet domov, ktoré čakajú na svoju obnovu, je veľký, tak ak aspoň časť z nich prejde kvalitnou obnovou, malo by to byť na Slovensku aj vidieť. Milan Chrenko ocenil súťaž ako dobrý príklad toho, že životné prostredie a architektonické umenie dokážu koexistovať a vzájomne sa dopĺňať.

AKO UDRŽATEĽNE OBNOVIŤ DOM?


Udržateľnosť zohráva v súčasnosti kľúčovú úlohu a zasahuje všetky projekty bez ohľadu na mierku, a teda aj obnovu rodinných domov. Cieľ obnoviť a energeticky zefektívniť 25-tisíc domov je vo výsledku veľký objem práce. Prvý blok poukázal na dôležité zásady pri obnove typových rodinných domov, ktoré môžu byť precedensom, ale aj príkladom postupného zlepšovania ich technického stavu a vnútorného priestoru s dôrazom na energetickú udržateľnosť.

Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP vo svojej úvodnej prezentácii uviedol, že na Slovensku je postavených vyše 1 milión rodinných domov, z toho 300-tisíc z nich potrebuje obnoviť. Je to teda výnimočná príležitosť na spojenie sveta stavebných inžinierov a sveta architektov. SAŽP sa snaží byť bližšie potenciálnym žiadateľom a poskytnúť im vizuály, ktoré môžu byť inšpiráciou ako sa zhostiť obnovy jednotlivých rodinných domov. Za najpodstatnejšiu považuje zmenu myslenia, teda že dom netreba zbúrať.

Nasledovala panelová diskusia s hosťami: Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP, Richard Paksi, analytik Budovy pre budúcnosť, Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre pasívne domy a Manifest 2020 a Roman Ruhig, architekt, autor víťazného návrhu súťaže obnovy rodinných domov. Diskusiu moderoval Martin Zaiček.

REGENERÁCIA - INKLUZIVITOU K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE


Ako reagujú architekti na stále sa zvyšujúci dopyt po environmentálne zodpovedných riešeniach? Aká je úloha architektov, ale aj bežných ľudí (investorov) vo vytváraní priestoru, ktorý bude slúžiť všetkým a zároveň bude environmentálne spravodlivý?

Lucia Szabová, z Platformy Klimatická koalícia a o. z. Znepokojené matky na tému „Energetická chudoba“ vo svojej úvodnej prezentácii k druhému bloku pripomenula, že ľudia z príjmovej chudoby často spadajú aj do energetickej chudoby. Niekedy sú títo ľudia v spoločnosti skrytí. Je to obvykle domácnosť, ktorá nemá dosť prostriedkov na zaplatenie výdavkov za energie, alebo po zaplatení za energie nemá dosť prostriedkov na ostatné výdavky. Ide často o osamelých rodičov, veľké rodiny, seniorov alebo osamelo žijúcich ľudí. Žijú v špecifických podmienkach a majú často problém rozhodnúť sa, či vôbec ísť do žiadosti o dotáciu a zobrať si k tomu pôžičku s rizikom, že dotáciu nedostanú.

Panelovú diskusiu s hosťami: Milan Zvara, riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR, Lucia Szabová, Platforma Klimatická koalícia a o. z. Znepokojené matky, Nora Vranová, predsedníčka SKA a predsedníčka poroty súťaží Obnov dom a Martin Kvitkovský, architekt víťazného návrhu súťaže obnovy rodinných domov, moderoval Martin Zaiček.

Nora Vranová v kontexte inklúzie apelovala na to, že dopady klímy by sme mali byť schopní znášať bez ohľadu na naše postavenie. Myšlienka na energetickú chudobu bola prítomná aj v hodnotení súťažných návrhov. Porota ocenila, ak architekti vo svojich návrhoch viac redukovali ako pridávali. Milan Zvara uviedol, že energetická chudoba ako samostatný koncept by mala byť zadefinovaná do konca roku. Obnova domov „light“ by sa mala týkať práve skupín, ktoré by mohli spadať pod energetickú chudobu.

Architekt Martin Kvitkovský v súvislosti s uhlíkovou neutralitou poznamenal, že v ateliéri sa intenzívne venujú dlhovekosti stavieb. Pri novostavbách si vytvárajú modelové situácie, čo všetko môže stavbu počas jej životnosti postretnúť. Pracujú vždy s primeranou mierkou priestoru pre klienta a snažia sa klienta usmerniť, keďže často prichádzajú s prehnanými požiadavkami.

Lucia Szabová súhlasila, že ide najmä o návrat k zdravému rozumu. Ako príklad uviedla cirkulárnu ekonomiku. Už teraz musíme rozoberať a znovu využívať rôzne materiály. Pripomenula, že obavy či energetická efektívnosť povedie k zníženej kvalite života, ukáže až budúcnosť a že otázka skôr stojí na tom, čo definujeme ako kvalitu života.

V medziprograme Jaroslav Adamkovič, riaditeľ regionálnych kancelárií „Obnov dom“ priniesol „Príbehy obnovy domov z pohľadu regionálnych kancelárií“. Regionálne kancelárie v desiatich mestách intenzívne pracujú so záujemcami o príspevky, o čom svedčí v priebehu štyroch výziev takmer 50-tisíc telefonických konzultácií, viac ako 20-tisíc emailových odpovedí a vyše 16-tisíc osobných konzultácií.

KRÁSA, ČO OSTANE AJ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE


Ako môžu malí investori reagovať pri plánovaní investície do obnovy, rešpektovať aspekty udržateľnosti a pritom nezabudnúť na potrebu estetiky prostredia domu, ale aj prostredia miest a obcí? To bola téma tretieho bloku konferencie.

Pavel Paňák, architekt a jeden z porotcov súťaže, vo svojej prezentácii pripomenul základné princípy krásnej a kvalitnej architektúry. V kontexte témy konferencie zdôraznil, že domy sú krásne preto, že im rozumieme, ako sú konštrukčne zostavené. Aj zateplenie sa dá urobiť pravdivo a krásne, keď v jeho novej podobe vzniká nová kvalita. Ak vieme na architektúre čítať, že mala viac životov, že má svoju históriu, odráža pamäť miesta, ponúka vrstvenie príbehu, to je krásne. Ako príklad uviedol, že obnova nemusí byť ambiciózna, stačí keď je obyčajná a keď nezmanipuluje proporcie pôvodnej stavby.

Panelovú diskusiu s hosťami: Henrich Krejčí, riaditeľ Odboru zelenej ekonomiky NIKA POO, Pavel Paňák, architekt a porotca súťaží obnovy rodinných domov, Zuzana Pastirčák Duchová, koordinátorka programu EÚ Kreatívna Európa a popularizátorka princípov NEB na Slovensku a Jana Benková, architektka víťazného návrhu súťaže, moderoval Martin Zaiček.

NEBÚRAJME, OBNOVUJME! - KATALÓG OCENENÝCH PROJEKTOV


Inštitút Slovenskej komory architektov pripravil v rokoch 2022 a 2023 pre Slovenskú agentúru životného prostredia sériu súťaží návrhov pre hľadanie zodpovedných riešení obnovy najčastejšie sa vyskytujúcich rodinných domov na Slovensku. Vzišlo z nich 30 ocenených a odmenených návrhov, ktoré sú v katalógu prezentované.

Zlepšenie energetických vlastností týchto domov je okrem zvýšenia kvality jeho stavebno-fyzikálnych vlastností tiež príležitosťou skvalitniť aj iné aspekty ich obytného komfortu.

Výsledky súťaží návrhov majú slúžiť ako súhrn možných riešení, akýsi „manuál“ pre individuálnych žiadateľov o podporu, ktorí chcú svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním ocenených návrhov v tomto katalógu je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie, vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku a životný štandard s presahom k výzvam budúcnosti najbližších dekád.

Online verzia katalógu je dostupná online na ISSUU vydavateľa ISKA:
https://issuu.com/institutska/docs/neburajme_obnovujme_sutaz_obnova_rodinnych_domov_k

Realizácia:
Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP)
v spolupráci s:
Inštitút Slovenskej Komory architektov (ISKA)

Záštita:
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
Slovenská komora architektov (SKA)

Kontakt pre médiá:
iska@iska.sk +421 910 443 413
sazp@sazp.sk +421 850 221 715

https://www.sazp.sk/
https://obnovdom.sk/
Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti je ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026. Je postavený na vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie; Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.