Stavebné firmy, hláste sa!

Venujete sa zatepleniu, výmene okien a dverí, výmene zdroja tepla či inštalácii vybraných obnoviteľných zdrojov energie?
Prihláste sa!

Pripravujeme novú výzvu Obnov dom mini a hľadáme stavebné firmy, ktoré sa chcú zapojiť do obnovy rodinných domov
v Banskobystrickom a Košickom kraji
.

Ponúknite svoje služby a zaregistrujte sa TU.
Ďalšie informácie nájdete v aktualitách.


Obnov dom mini
Telefonický kontakt OBNOV DOM LINKA: 0850 221 715 - Pracovné dni od 8:00 do 16:00

Stav vyhodnocovania výziev ku dňu 13.6.2024

Žiadosť o platbu

Podať žiadosť o platbu je jednoduché. Pozrite si videá a návod ako pri podávaní žiadosti o platbu postupovať. Viac informácií TU

Zoznamy žiadateľov a prijímateľov

1

Pilotná výzva

Pilotná výzva - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.8 MB

2

Pilotná výzva zvýhodnená

3

Výzva č. 3

Výzva č. 3 - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.7 MB

4

Výzva č.4

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1 MB

 Výzva č. 4 - Zoznamov prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 571 kB

 
5

Výzva č.5

Výzva č. 5 - Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 553 kB

Výzva č. 5 - Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 553 kB

Výzva č. 5 - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 575 kB

Na čo všetko môžete získať príspevok

Finančný príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viac opatrení, pri dodržaní podmienok stanovených výzvou. Viac informácií TU

Ako postupovať

Prečítajte si ako postupovať v procese od podania žiadosti o finančný príspevok až po ukončenie projektu vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Viac informácií TU

Časový harmonogram výziev

Potrebujete poradiť? Navštívte naše regionálne kancelárie

V regionálnych kanceláriách v 10 mestách na Slovensku žiadateľom poskytnú odborné poradenstvo kvalifikovaní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia. Viac informácií TU

Plán obnovy a odolnosti je ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026. Je postavený na vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie; Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.