Výzva č.2 - zvýhodnená

Návody, postupy a usmernenia

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

K podaniu Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

VZOR Plnomocenstvo na zastupovanie pre kontaktnú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

VZOR Písomný súhlas a plnomocenstvo_spoluvlastník rodinného domu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

K podaniu Žiadosti o platbu

VZOR žiadosti o platbu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 913 kB

VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Iné

VZOR PpP Žiadosť o zmenu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR PpP Oznámenie zmeny

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Vzory certifikátov