Výzva č.2 - zvýhodnená

Návody, postupy a usmernenia

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

K podaniu Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

VZOR Plnomocenstvo na zastupovanie pre kontaktnú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

Vzory certifikátov