Výzva č.4

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

K podaniu Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

VZOR Výzva 4: Fotodokumentácia k žiadosti o príspevok

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 75 kB

K podaniu Žiadosti o platbu

VZOR Výzva 4: Formulár žiadosti o platbu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 884 kB

VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Iné

VZOR PpP Žiadosť o zmenu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR PpP Oznámenie zmeny

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Vzory certifikátov