Zoznamy žiadateľov a prijímateľov

Pilotná výzva

Pilotná výzva - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.8 MB

Pilotná výzva zvýhodnená

Výzva č. 3

Výzva č. 3 - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.7 MB

Výzva č.4

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1 MB

 Výzva č. 4 - Zoznamov prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 571 kB

 

Výzva č.5

Výzva č. 5 - Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 553 kB

Výzva č. 5 - Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 553 kB

Výzva č. 5 - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 575 kB