Zoznam odborne spôsobilých osôb pre energetickú certifikáciu budov, ktorí prejavili záujem vydávať/sprostredkovať ECB pre potreby ObnovDom


Zoznam je priebežne dopĺňaný, všetkých stavebných projektantov a autorizované osoby nájdete na týchto linkoch: SKSI, SKA


Lipa Slovakia s.r.o.

https://www.kolaudujem.sk

Mgr. Jana Kerestúr - Consulting

https://www.euconsulting.sk

Delway s.r.o.

https://www.delway.sk

Hlina s.r.o.

https://www.hlina.sk

ECB Portal

https://www.ecb-portal.sk

Delphia s.r.o.

https://www.planobnovyrd.sk

Energocert s.r.o.

https://www.energocert.sk

Enefekt s.r.o.

https://www.enefekt.sk

Stredoslovenská energetika

https://www.sse.sk/obnovdom

Zelená obnova s.r.o.

https://www.zelena-obnova.sk

Ing.Horníček

https://www.obnov-dom.sk

TWG-energo, s.r.o.

https://www.twg.sk

ECB Nitra

https://www.ecbnitra.sk

DELPHIA SAMARIA

https://www.delphia-samaria.sk

Ing. Marián Mitašík

mitasik.m@gmail.com

Ing. Miloš Paculík

milospaculik@gmail.com

Ing. Miriama Stehelová

https://www.stehel.sk/sluzby/projektovanie-stavieb/

Ing. Miroslav Fuksa

miro.fuksa @gmail.com

Ing. Pavel Fedorko

pavel.fedorko@pfprojekt.sk

EKOTOP, s.r.o.

https://ekotop.sk

Ing. I. Chmúrny, PhD

ivan.chmurny@stuba.sk

Gevos s.r.o.

https://www.gevos.sk

Ing. Marcel Gálik

marcel.galik@centrum.sk

Ing.Tibor Petrík

tiborp4@gmail.com

Ing. Peter Hýsek

hysek.peter@gmail.com

Stavinvent s.r.o.

stavinvent1@gmail.com

Ing. Jozef Kňažek

https://www.knazek.sk

j.knazek@gmail.com

j.knazek@gmail.com

Edison s.r.o.

https://www.edisonsro.sk

Ing. Martin Novotný, AKF projekt, s.r.o.,

https://www.novotnymartin.com

Ing. Martin Mico, M-ART

https://m-ARTatelier.sk

Ing. Michal Bachynec-PROBA

bachymi@gmail.com

Ing. Marián Hlaváč

hlavacpd@gmail.com

Ing. Michal Frimmer, PhD.

frimmer.michal@gmail.com

Ing. Jozef Petrík

https://www.projekcny-atelier.sk

Ing. Cigan Imrich

cigan.imrich@gmail.com

Ing. Vladimír Staš, Consil Econ s.r.o.

https://www.facebook.com/consilecon/

Ing. Igor Filip

ifilip@in4.sk

Ing. Daniela Horňáková

ing.d.hornakova@gmail.com

Ing. Robert Krídl

robertkridl@gmail.com

EC Expert s.r.o.

dodo.stefko@gmail.com

Ing. Štefan ADAM, AM design s.r.o.,

stefanadam.projekty@gmail.com

Ing. Gabriela Gabčová

https://ww.pariter.sk

Ing. Peter Lobotka, PhD. - AVI design

https://www.avidesign.sk

Ing. Adrián Daubner

https://www.atelierinak.sk

Ing. Peter Mihálka, PhD.

https://www.tobprojekt.sk

Ing.arch.Ivana Thomková

https://www.atelierima.sk

Ing. Vojtech Bugár

vojtech.bugar@gmail.com

Ing. Radoslav PISIO, Aut. Ing.

https://www.rpstudio.sk

Ing. Peter Lacko - Proximae

https://www.proximae.com/

Heatspol, s.r.o.

https://verejnyportal.sksi.sk/search/profile/4777?do=c-pdf

Ing. Martin Štefanco, PhD.

https://www.energetickycertifikatbudovy.online

TERA green s.r.o.

https://www.teragreen.sk

Ing. Kristian Riška

https://verejnyportal.sksi.sk/search/profile/4039

OON Design

https://www.oondesign.sk/

Aproject

https://www.aproject.sk

Ing. Ján Sľúka

info@jsprojekt.eu

Ing. Jana Dubnická

stavinvent1@gmail.com

Heatspol, s.r.o.

https://verejnyportal.sksi.sk/search/profile/4777?do=c-pdf

Ing. Jozef Kadlečík

https://www.energetickycertifikataprojekty.sk/

Cobra BAUART s.r.o.

https://energeticke-certifikaty.com

Ing. Milan Koniar

http://www.csanda-piterka.sk

Ing. Antónia Lichmanová

antonia.lichmanova@gmail.com

Eneco, s.r.o.

https://www.eneco.sk

Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt

palfy.timea@gmail.com

Ing. Jana Bendžalová PhD

https://www.enbee.eu/index.php/sk/

Ing. Daniel Kiss

http://www.eacbprojekt.sk

Ing. Rajmund Nedela

http://energeticke-certifikaty.com/

Mgr. Jaroslav Sidor

https://nqs-sk.webnode.sk/

Ing. Štefan Dubec

stefan.dubec@gmail.com

Vladimír Laco

info@arnea.sk

REGRO s.r.o.

regro@regro.sk

auditerm s.r.o.

https://www.auditerm.sk

Ing. Peter Káčerik

encertifikat@gmail.com

KARIA s.r.o.

http://www.encertifikat.sk

Ing. Róbert Galovič - RGcertifikát SK

http://www.rgcertifikat.sk/