Výzva č.3

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

K podaniu Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

VZOR Formulár žiadosti - Výzva č.3

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.4 MB

VZOR Plnomocenstvo na zastupovanie pre kontaktnú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

VZOR Písomný súhlas a plnomocenstvo_spoluvlastník rodinného domu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

K podaniu Žiadosti o platbu

VZOR žiadosti o platbu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 952 kB

VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Vzory certifikátov