Obnov dom mini

Výzva

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.8 MB

Výzva - Príloha č.1 - Príručka pre žiadateľa

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.2 MB

Výzva - Príloha č.2 - Zoznam oprávnených obcí

Formát: PDF, veľkosť súboru: 1.5 MB

Výzva - VZOR žiadosti o PPM

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.9 MB

Kontrolný zoznam pre predloženie úplnej žiadosti

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.6 MB

Súhlas so sprístupnením osobných údajov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.6 MB

Zmluva

Vzor zmluvy

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.4 MB

Všeobecné zmluvné podmienky

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB

 

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

K podaniu Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

VZOR Plnomocenstvo na zastupovanie pre kontaktnú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB