Užitočné linky

Zoznam certifikovaných firiem inštalujúcich tepelné čerpadlá vzduch/vzduch

Firmy certifikované Slovenským zväzom pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerdpadlá


Zoznam odborne spôsobilých osôb pre energetickú certifikáciu budov, ktorí prejavili záujem vydávať/sprostredkovať ECB pre potreby ObnovDom

Zoznam je priebežne dopĺňaný, všetkých stavebných projektantov a autorizované osoby nájdete na týchto linkoch: SKSI, SKA


Implementačný plán

Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov

https://www.minzp.sk/poo/implementacny-plan-mobilizaciu-zelenej-obnovy-rodinnych-domov.html

Povinnosti projektanta a odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu

Ing. Alena Ohradzanská, MDV SR, prednáška zabezpečená v spolupráci s SKSI

Povinnosti projektanta a odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu

Stavební projektanti a autorizované osoby na energetické posúdenie rodinného domu.

Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu. Zoznam akreditovaných odborníkov, nájdete na stránke:

https://verejnyportal.sksi.sk/search

Registrácia do systému ISPO

Informačný a monitorovací systém plánu obnovy

https://ispo.planobnovy.sk

Autorizovaní architekti

Zoznam autorizovaných architektov nájdete tu:

https://www.komarch.sk/zoznamy-architektov

Všetko o tepelných čerpadlách

Ak plánujete do obnovy vášho rodinného domu zaradiť aj niektoré z voliteľných opatrení skupiny B1 – t.j. inštaláciu zdroja tepla, odporúčame vám prečítať si informácie zverejnené na webstránke partnerského združenia 11 spoločností, ktoré sú členmi Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá, v skratke SZ CHKT. Cieľom združenia je poskytovať verejnosti jednoduchý a ucelený prehľad o problematike tepelných čerpadiel, ich fungovaní a aktuálnych trendoch. Všetky potrebné informácie nájdete na www.cerpajteplo.sk