Mimoriadna výzva č.5

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

K podaniu Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

K podaniu Žiadosti o platbu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 154 kB

VZOR Výzva 5: PpP Čestné vyhlásenie svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 172 kB

VZOR Výzva 5: PpP Preberací protokol dodávateľ

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 163 kB

Iné

VZOR PpP Žiadosť o zmenu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR PpP Oznámenie zmeny

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Vzory certifikátov