Na čo si dať pozor

10 užitočných rád od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku

1

Vyplnili ste formulár žiadosti, nezabudnite ju poslať

Gratulujeme k vyplneniu žiadosti, urobili ste prvý krok k získaniu finančného príspevku na obnovu domu. Zaevidovanie žiadosti na www.obnovdom.sk však nestačí. Žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s povinnými prílohami vložiť do obálky. Do 15 dní ju odošlite v listinnej podobe poštou, kuriérom alebo osobne na adresu podateľne SAŽP alebo na niektorú z regionálnych kancelárií. Ak disponujete elektronickým podpisom, uložený formulár elektronicky podpíšte a spolu s prílohami odošlite do e-schránky SAŽP.

2

Síce ste požiadali o príspevok v pilotnej výzve, no zdajú sa vám podmienky výzvy č. 3. výhodnejšie

Ak sa chcete zapojiť do novej výzvy, je potrebné pôvodnú žiadosť stiahnuť formou späťvzatia, (vzor nájdete TU) a následne podať novú žiadosť. Ak tak neurobíte vaša žiadosť bude, žiaľ, zamietnutá z dôvodu porušenia podmienky opakovaného poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

3

S každým žiadateľom, ktorý splní podmienky, uzavrieme zmluvu na maximálny príspevok 19 000 eur, ktorý mu rezervujeme

Výška príspevku sa odvíja od toho, koľko primárnej energie ušetríte. Ak chcete získať maximálnu možnú výšku finančného príspevku, tak potrebujete realizovanou obnovou ušetriť viac ako 60% primárnej energie.

4

K podaniu žiadosti nepotrebujete certifikát, stačí ho poslať do 3 mesiacov po podpise zmluvy

Napriek tomu odporúčame osloviť napr. stavebného inžiniera, ktorý má oprávnenie vydávať energetický certifikát alebo vypracovať projektové energetické hodnotenie. Budete mať istotu, že ušetríte minimálne 30% energie a tak splníte základnú podmienku výzvy.

5

Doklady zo stavebného úradu súvisiace s realizáciou obnovy domu nám nemusíte posielať

Odporúčame si ich však hneď na začiatku vybaviť, aby ste neporušili stavebný zákon.

6

Myslite na fotodokumentáciu

Svoj dom odfoťte zo štyroch strán ešte pred obnovou a následne po realizácii, fotodokumentácia je potrebná aj k zariadeniam, ktoré vymieňate.

7

Pre každé opatrenie je stanovená jednotková cena v tabuľke oprávnených výdavkov

Výsledná suma príspevku je 75% celkových oprávnených výdavkov. Pri výpočte vám pomôže naša kalkulačka.

8

Vymieňate staré drevené okná za plastové a neviete čo s nimi?

Odovzdajte ich na zbernom dvore, prípadne sa riaďte všeobecným záväzným nariadením obce o nakladaní s odpadom. Potvrdenie o recyklácii odpadu uchovajte pre prípad kontroly.

9

Uvažujete nad skombinovaním príspevkov na napr. tepelné čerpadlo zo Zelenej domácnostiam a obnovu plášťa z Obnov dom?

Jednou z podmienok na využitie financií z Obnov dom je zabezpečiť úsporu 30% primárnej energie tak, aby ste ju dosiahli bez aktivít financovaných zo Zelenej domácnostiam.Odporúčame zrealizovať a dokončiť obnovu z projektu Obnov dom, vystaviť energetický certifikát na tento stav a až následne využiť príspevok zo Zelenej domácnostiam.

10

Bločky a faktúry za materiál si odložte, aj keď obnovu domu robíte svojpomocne

Nemusíte ich predkladať so žiadosťou o platbu. No môžete ich potrebovať kvôli kontrole, ktorá môže projekt preveriť najneskôr do 31. augusta 2031.

Časté otázky a odpovede

Na tejto podstránke nájde každý, kto má záujem obnoviť svoj rodinný dom, všetko, čo potrebuje vedieť: znenie výziev, príručky pre žiadateľov, vzory dokumentov, ktoré potrebuje priložiť k žiadosti, ale aj ďalšie užitočné informácie.

Základné info

Zobraziť

Žiadateľ

Zobraziť

Rodinný dom

Zobraziť

Žiadosť

Zobraziť