Obnovte s nami svoj rodinný dom

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu desaťtisíce starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Ako postupovať

Mimoriadna výzva č. 5

Výzva č. 4

Pracovné dni od 8:00 do 18:00
Pracovné dni od 8:00 do 16:00

Inšpirujte sa.

Prelistujte si katalóg víťazných návrhov „Súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti“. Vyhľadajte si dom, ktorý je typovo najbližšie k tomu vášmu a inšpirujte sa návrhmi obnovy z dielne mladých slovenských architektov.

Pozrite si online katalóg
Pozrite si online katalóg

Výzva č. 3
Žiadosť o platbu

Ako postupovať a na čo nezabudnúť pri podaní žiadosti o platbu (ŽoP) po ukončení obnovy rodinného domu.

Pozrite si všetky videá

Objavte naše videopodcasty

Katarína Brychtová a jej hostia vám poradia, ako obnoviť rodinné domy na moderné a nadčasové bývanie.

Pozrite si všetky podcasty
Pozrite si všetky podcasty

Stav vyhodnocovania výziev ku dňu 23.11.2023

Zoznamy žiadateľov

1

Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky

2

Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky

3

Zoznam prijímateľov

Pilotná výzva - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB

Pilotná výzva zvýhodnená - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB

Výzva 3 - Zoznam prijímateľov

Formát: PDF, veľkosť súboru: 0.5 MB


Časový harmonogram výziev

Na čo všetko môžete získať príspevok?

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
  • Inštalácia zdroja energie
  • Zelená strecha
  • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
  • Tieniaca technika
  • Odstránenie azbestu

Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia.

Všetky opatrenia
Cyklus

Ako získate príspevok

Príspevok na obnovu rodinného domu je len časťou celkovej investície do obnovy. Na získanie príspevku musí žiadateľ splniť stanovené podmienky, uvedené vo výzve.

Ako získate príspevok

Potrebujete poradiť? Navštívte naše regionálne kancelárie

V regionálnych kanceláriách v 10 mestách na Slovensku žiadateľom poskytnú odborné poradenstvo kvalifikovaní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia.


Aktuality

01.12.2023

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku 1. decembra 2023 požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Prijímanie žiadostí spustila Slovenská agentúra životného prostredia o 9:00. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu.

Čítať viac
22.11.2023

Online seminár k Mimoriadnej výzve č.5

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) zrealizovala dňa 15.11.2023 online odborný seminár pre starostov obcí postihnutých krupobitím v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasením v Prešovskom kraji.

Čítať viac
16.11.2023

Envirorezort predstavil podmienky mimoriadnej výzvy pre samosprávy zasiahnuté zemetrasením a veternou smršťou

Majitelia viac než tisícky rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji budú môcť požiadať o finančný príspevok od 1. decembra, a to až do výšky 22 800 eur s DPH. 

Čítať viac

Plán obnovy a odolnosti je ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026. Je postavený na vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie; Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu.