Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

VZOR PpP Čestné vyhlásenie svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Preberací protokol dodávateľ

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Žiadosť o zmenu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR PpP Oznámenie zmeny

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR Výzva 4: Fotodokumentácia k žiadosti o príspevok

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 75 kB

VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Vzory certifikátov