Vyplňte online formulár žiadosti o platbu

Vyplňte online formulár žiadosti o platbu vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Následne si formulár stiahnite a uložte v počítači. Nezabudnite, že kompletne predložená žiadosť o platbu (ŽoP) pozostáva z formulára žiadosti a z požadovaných povinných príloh.

Predtým, ako začnete vypĺňať online formulár žiadosti, pripravte si všetky doklady a povinné prílohy, ktoré budete pri vypĺňaní formulára potrebovať, napríklad:

  • IBAN a údaje o banke a účte,
  • identifikačné údaje žiadateľa, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje (ak za vás ŽoP predkladá splnomocnená osoba (fyzická alebo právnická) tak aj ich údaje v podobnom rozsahu)
  • list vlastníctva rodinného domu, ktorý ste obnovovali
  • energetický certifikát po obnove RD
  • dokumenty k preukázaniu realizácie jednotlivých opatrení vykonaných pri obnove rodinného domu

 

V prípade, ak vám online formulár, v časti 3 Povinné prílohy, ponúkne možnosť nahrať prílohy – môžete ich nahrať aj priamo počas vypĺňania online formulára. Nahraté prílohy už neposielajte spolu so žiadosťou poštou. Pozor, nahrať je možné iba prílohy, ktoré sa nevyžadujú ako originál. Odporúčame využiť túto možnosť, urýchlite tak proces kontroly vašej žiadosti. 

Prílohy, ktoré sa vyžadujú ako originál, nahrať možné nie je a musíte ich doručiť SAŽP spolu s podpísanou žiadosťou o platbu. 

 

NEZABUDNITE:

  • Žiadosť o platbu je možné podať až po zverejnení vašej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) a ukončení obnovy rodinného domu. 

           Pozrite si aj  Postup ako zistiť, či je vaša zmluva zverejnená v CRZ.,

  • Pred odoslaním si skontrolujte správnosť vašej e-mailovej adresy.
  • Pravidelne si kontrolujte e-mailovú schránku, ktorú ste uviedli v žiadosti o platbu a na ktorú vám budú doručované informácie o stave vašej žiadosti.

 

UPOZORNENIE: Každá výzva má svoj formulár žiadosti o platbu. Formuláre sa môžu od seba mierne odlišovať. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.

Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.