Účinná zmluva

Prvá podmienka, ktorú musíte spĺňať ešte predtým ako podáte žiadosť o platbu, teda požiadate o vyplatenie finančného príspevku z programu Obnov dom, je nadobudnutie účinnosti vašej zmluvy – to znamená, že vaša zmluva musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv SR (CRZ).

Ako zistíte, či je vaša zmluva už zverejnená v CRZ?

Pri vyhľadávaní zmluvy v Zoznamoch a následne v CRZ, postupujte podľa návodu: Návod ako zistiť, či je vaša zmluva uvedená v zozname prijímateľov a ako vyhľadať v Centrálnom registri zmlúv jej zverejnenie.

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.