Stiahnutý online formulár žiadosti o platbu vytlačte, podpíšte a pošlite

Stiahnutý formulár si si stiahnite, uložte v počítači, vytlačte a podpíšte. Priložte k nemu všetky požadované prílohy a pošlite:

  • listinne (poštou, osobne, kuriérom) na podateľňu SAŽP, Rožňavská 24, 831 04 Bratislava

          alebo osobne do niektorej z regionálnych kancelárií SAŽP.

          Na obálku napíšte: „Žiadosť o platbu a kód projektu zo Zmluvy o PPM

 

          Ako predmet uveďte: „Žiadosť o platbu a kód projektu zo Zmluvy o PPM

         Nezabudnite si aktivovať e-schránku aj pre prijímanie dokumentov.

         Pozrite si Návod, ako postupovať pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.