Fotodokumentácia

je ďalšou z povinných príloh, ktoré prikladáte k žiadosti o platbu. Farebné fotografie sú vizuálnym zdokladovaním realizácie obnovy vášho rodinného domu. Na ich zhotovení si dajte záležať. Rodinný dom odfoťte tak, ako je uvedené vo "Vzore fotodokumentácie".

Fotografie po obnove vyhotovte tak, aby boli pohľady na dom jednoznačné (z prednej a zadnej strany a z bočných strán) a boli v súlade s pohľadmi na fotografiách zhotovených pred obnovou domu.

Fotografie rodinného domu by mali byť:

  • vyfotené zo všetkých svetových strán, teda štyri pohľady na dom,
  • jeden pohľad na dom vyfotený z príjazdovej cesty alebo ulice, na ktorej váš dom stojí,

spolu 5 exteriérových fotografií domu.

  • Ak ste inštalovali nové zariadenie, napríklad nový kotol alebo tepelné čerpadlo, je potrebné priložiť fotografiu funkčne nainštalovaného zariadenia.
  • Ak ste robili iné stavebné úpravy, napríklad zateplenie podlahy, stropu, výmenu okien a dverí, atď., priložte fotografie všetkých stavebných úprav.

Nezabudnite, že fotografie musia byť zhotovené v dostatočnej kvalite a v plnej farebnosti. Pozrite si aj "Názornú ukážku správne vyhotovenej povinnej prílohy Fotodokumentácia". 

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.