Fotodokumentácia

je ďalšou z povinných príloh, ktoré prikladáte k žiadosti o platbu. Farebné fotografie sú vizuálnym zdokladovaním realizácie obnovy vášho rodinného domu. Na ich zhotovení si dajte záležať. Rodinný dom odfoťte tak, ako je uvedené v dokumente: "VZOR: Fotodokumentácia potvrdzujúca realizáciu projektu obnovy RD" pre výzvu, do ktorej ste sa zapojili.

Fotografie po obnove vyhotovte tak, aby boli pohľady na dom jednoznačné (z prednej a zadnej strany a z bočných strán) a boli v súlade s pohľadmi na fotografiách zhotovených pred obnovou domu.

Fotografie rodinného domu by mali byť:

  • vyfotené zo všetkých svetových strán, teda štyri pohľady na dom,
  • jeden pohľad na dom vyfotený z príjazdovej cesty alebo ulice, na ktorej váš dom stojí,

spolu 5 exteriérových fotografií domu.

  • Ak ste inštalovali nové zariadenie, napríklad nový kotol alebo tepelné čerpadlo, je potrebné priložiť fotografiu funkčne nainštalovaného zariadenia.
  • Ak ste robili iné stavebné úpravy, napríklad zateplenie podlahy, stropu, výmenu okien a dverí, atď., priložte fotografie všetkých stavebných úprav.

Nezabudnite, že fotografie musia byť zhotovené v dostatočnej kvalite a v plnej farebnosti. Pozrite si aj "Názornú ukážku správne vyhotovenej povinnej prílohy Fotodokumentácia". 

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.