Ukončená obnova rodinného domu

Druhá podmienka, ktorú musíte splniť predtým ako podáte žiadosť o platbu (ŽoP), teda požiadate o vyplatenie finančného príspevku z programu Obnov dom, je ukončenie obnovy vášho rodinného domu (RD).

Žiadosť o platbu môžete podať:

 • pri Výzve č.1 a Výzve č. 2 
  • najneskôr do 4 týždňov po ukončení obnovy RD
  • alebo do 4 týždňov od zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v prípade, ak ste v čase podania žiadosti mali RD už obnovený
    
 • pri ostatných výzvach
  • najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia obnovy RD
  • alebo do 3 mesiacov od zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v prípade, ak ste v čase podania žiadosti mali RD už obnovený

 

UPOZORNENIE: Prečítajte si Príručku pre prijímateľa vo výzve, do ktorej ste sa zapojili. Podrobne uvádza všetky podmienky, ktoré musíte splniť k tomu, aby mohla byť vaša žiadosť o platbu kladne posúdená.