Aktuality

20.10.2023

SAŽP zverejnila formulár pre vyjadrenie nezáväzného záujmu o príspevok na obnovu domu

Slovenská agentúra životného prostredia mapuje záujem majiteľov rodinných domov o príspevok na obnovu domu z programu Obnov dom. Na webovej stránke www.obnovdom.sk v piatok, 13. októbra zverejnila formulár pre vyjadrenie nezáväzného záujmu o príspevok na obnovu domu.

SAŽP má záujem zistiť mieru pripravenosti majiteľov rodinných domov, napríklad či majú k dispozícií potrebné dokumenty ako energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie.
Majitelia rodinných domov sa môžu otvorene vyjadriť aj k ďalším pripravovaným výzvam a čo by v nich uvítali. O dotazník je veľký záujem, v priebehu troch dní ho vyplnilo 200 ľudí.

„Zaujíma nás nielen Vaše odhodlanie obnovovať, ale aj pripravenosť dom obnoviť. Radi by sme získali informáciu, či je Váš rodinný dom oprávnený príspevok získať, a čo by ste zmenili v ďalších výzvach,“ vyzýva SAŽP v online dotazníku. Reaguje tak na požiadavku žiadateľov a odborníkov, aby sa upravili podmienky výzvy aj prijímania žiadosti, keďže štvrtá výzva bola uzavretá do 70 minút po vygenerovaní a vyplnení 10 000-cej žiadosti.

„Štvrtá výzva nie je posledná. Najneskôr v januári 2024 zverejníme informáciu o Výzve č. 5, ktorá bude spustená začiatkom jari. Výstupy z nášho prieskumu budú podkladom na jej redizajn, ktorý je potrebný aj z dôvodu limitovaných prostriedkov plánu obnovy. Ukázalo sa totiž, že záujem o podporu obnovy rodinných domov výrazne prevyšuje kapacity programu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý celkovo môže podporiť 25 164 rodinných domov. Je preto dôležité, aby sme pravidlá nastavili na potreby práve tých majiteľov rodinných domov, ktorí sú na obnovu pripravení a dokážu je zrealizovať najneskôr do začiatku roka 2026,“ vysvetlila Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.

Výsledky prieskumu zverejní agentúra začiatkom novembra.
10.10.2023

Stanovisko SAŽP k výpadku funkčnosti pri prijímaní žiadostí

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v pondelok, 9. októbra zaznamenala výrazný výpadok funkčnosti webu http://www.obnovdom.sk www.obnovdom.sk, čo narušilo plynulosť generovania elektronických formulárov pre Výzvu č. 4. na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na obnovu rodinných domov. Výpadok bol podľa analyzovaných dát spôsobený externým zásahom. Uvedenú udalosť sme nahlásili na MIRRI a NBÚ ako bezpečnostný incident. Viac informácií sa dozviete TU.

09.10.2023

O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem: Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu a desať minút.

Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnov dom je uzavretá. Vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa naplnil cieľ 10 000 podaných žiadostí za hodinu a desať minút.

Žiadatelia sa mohli prihlasovať do výzvy prostredníctvom stránky obnovdom.sk od 9.00 hod. ráno. Spustenie prihlasovania narušil masívny kybernetický útok (DDoS), kedy boli na stránku zaznamenávané milióny dopytov na pripojenie súčasne. Z toho dôvodu dočasne nebolo možné formulár generovať a ani stránku navštíviť. SAŽP útok prešetruje.
„Operatívne sme situáciu riešili a následne bolo možné formuláre vypĺňať a zasielať. Jednu hodinu a desať minút od spustenia prihlasovania sa tak podarilo výzvu naplniť. Uvedomujeme si, že záujem ľudí prevyšoval kapacitné možnosti výzvy, preto po uzatvorení výzvy okrem 10 000 úspešných žiadateľov vidíme aj frustráciu na strane tých, ktorým sa nepodarilo do výzvy prihlásiť. Žiadatelia, ktorí mali pripravené dokumenty ako energetický certifikát alebo projektové hodnotenie domu, sa nemusia obávať, že si ich vybavovali zbytočne. SAŽP pripravuje ďalšiu výzvu v roku 2024,“ uviedol Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Rýchlosť, akou dnes bolo vygenerovaných 10 000 formulárov žiadosti poukazuje na výrazný záujem občanov o podporu obnovy ich domov. K dnešnému dňu tak SAŽP eviduje viac než 20 000 žiadateľov. Celkovo má Plán obnovy možnosť podporiť obnovu 25 000 rodinných domov. Na rok 2024 sú preto plánované ďalšie výzvy, avšak s menším rozsahom.

Rýchlosť, akou dnes bolo vygenerovaných 10 000 formulárov žiadosti poukazuje na výrazný záujem občanov o podporu obnovy ich domov. K dnešnému dňu tak SAŽP eviduje viac než 20 000 žiadateľov. Celkovo má Plán obnovy možnosť podporiť obnovu 25 000 rodinných domov. Na rok 2024 sú preto plánované ďalšie výzvy, avšak s menším rozsahom.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia vyvinuli maximálne úsilie, aby boli podmienky novej výzvy pre záujemcov atraktívnejšie, aby sa zjednodušil proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia.

SAŽP upozorňuje, že od vygenerovania online formulára majú žiadatelia 90 dní na doručenie kompletnej a úplnej žiadosti. Spolu s formulárom treba doručiť aj povinné prílohy, jednou z nich je aj energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie pred obnovou domu.

Zároveň SAŽP ubezpečuje žiadateľov, že po úspešnom vyplnení a vygenerovaní formulára už nezáleží na rýchlosti doručenia, dôležité je, aby sa formulár neposielal samostatne, ale už s povinnými prílohami.

V rámci štvrtej výzvy je vyčlenených 190 miliónov eur a SAŽP uzavrie s každým úspešným žiadateľom zmluvu na 19-tisíc eur.
06.10.2023

V pondelok môžete požiadať o dotáciu na obnovu domu

Slovenská agentúra životného prostredia je pripravená na prijímanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domov z programu Plánu obnovy a odolnosti SR. Od pondelka, 9. októbra od 9:00, môžu všetci záujemcovia vyplniť online formulár, ktorý bude zverejnený na webovej stránke www.obnovdom.sk a zapojiť sa tak do štvrtej výzvy Obnov dom.

V jednoduchom formulári žiadosti bude potrebné vyplniť informácie nielen o žiadateľovi, ktorý žiadosť vyplní a podpíše, ale aj údaje týkajúce sa ďalších spoluvlastníkov. Upozorňujeme, že žiadosť musí byť predložená do 90 dní od zaevidovania elektronického formulára. Predložením sa chápe zaslanie žiadosti s prílohami poštou, odovzdanie osobne na niektorej z regionálnych kancelárií alebo elektronické zaslanie do e-schránky SAŽP. Žiadosť musí byť úplná – teda pozostávať z podpísaného formulára a s priloženými prílohami. Povinnou prílohou je energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie, a farebné fotografie domu. Bez týchto dokumentov je zbytočné žiadosť posielať. Aktuálnu verziu výzvy, spolu so vzorom formuláru či prílohy č. 5 – fotodokumentácie, nájdete na https://obnovdom.sk/dokumenty/vyzva-4.php.

V novom kole môže dostať finančný príspevok ďalších desať tisíc domácností. Výška podpory ostáva nezmenená. Najviac 15 tisíc eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent alebo 19 tisíc eur pri úspore viac ako 60 percent. Majiteľovi rodinného domu bude preplatených 75 percent z celkových oprávnených výdavkov. Ak obnovu stihne do 31. októbra 2024 a do tohto termínu predloží aj žiadosť o platbu, môže získať až 80 percent celkových oprávnených výdavkov.

Majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. SAŽP čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických aut. V novej výzve boli doplnené aj jednotkové ceny pre vytvorenie akumulačnej nádrže na vodu úpravou existujúcej stavby – napríklad nepoužívaného septiku.

„Odporúčame žiadateľom po vyplnení online formulára skutočne využiť lehotu 90 dní na predloženie žiadosti. Po predložení žiadosti začne SAŽP žiadosť hodnotiť, a ak v nej budú chýbať povinné prílohy, zašle výzvu na doplnenie s lehotou maximálne 15 dní. Ak nemáte pripravený certifikát alebo projektové hodnotenie, ukrátite sa o vzácny čas na jeho prípravu a príspevok nemusíte získať,“ vysvetľuje Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.

V prípade otázok sú pre žiadateľov dostupné regionálne kancelárie, zelená linka (0800 144 440), ako aj online konzultácie na YouTube kanály ObnovDom. Posledná živá konzultácia sa uskutoční dnes od 13:00.
27.9.2023

Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku až do výšky 19 000 eur. Slovenská agentúra životného prostredia ku 22. septembru posúdila všetky predložené žiadosti. V rámci troch výziev je tak spracovaných 12 383 žiadostí.

Konferenciu otvorila Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a Milan Chrenko, minister životného prostredia. Lívia Vašáková zdôraznila, že obnova rodinných domov je vlajková loď programu. Vzhľadom na to, že počet domov, ktoré čakajú na svoju obnovu, je veľký, tak ak aspoň časť z nich prejde kvalitnou obnovou, malo by to byť na Slovensku aj vidieť. Milan Chrenko ocenil súťaž ako dobrý príklad toho, že životné prostredie a architektonické umenie dokážu koexistovať a vzájomne sa dopĺňať.

„Viac ako polovica z nich, 56 %, je kladne vyhodnotených a vysoké percento z nich je už aj zazmluvnených. Približne 30 % z uvedeného počtu predložených žiadostí bolo dožiadaných na doplnenie prílohy, alebo vysvetlenie nesúladov,“ upresnil Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Tretia výzva bola vyhlásená 24. apríla 2023 a vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa podarilo naplniť alokáciu 10 000 žiadostí v priebehu jedného dňa.

„Vyhodnotenie všetkých žiadostí je výborná správa. Ukázalo sa, že zmeny v manažovaní projektu, prenastavenie a zrýchlenie jeho procesov, priniesli svoje ovocie. Ide o dôležitý krok najmä vo vzťahu k občanom, ktorí sa do projektu zapojili. Dnes už vedia, v akom stave je ich žiadosť a môžu tak pokračovať v obnove svojich rodinných domov. Vďaka plánu obnovy tak zlepšia kvalitu svojho bývania, ušetria na nákladoch na energie a v neposlednom rade zvýšia kvalitu životného prostredia,“ zhodnotila podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková.

Vyhodnotenie tretej výzvy pred spustením prijímania nových žiadostí ocenilo aj ministerstvo životného prostredia. „Reštartom výzvy sme sa na rezorte zaoberali od prvého dňa. Chcem sa poďakovať novému vedeniu SAŽP a všetkým kolegom, že dokázali v krátkom čase znásobiť rýchlosť vyhodnocovania žiadostí,“ vyhlásil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Podľa ministrových slov neexistuje lepší, hmatateľnejší a viditeľnejší príklad, že ochrana životného prostredia neobmedzuje. Práve naopak, ponúka obrovskú príležitosť znížiť domácnostiam účty za energie, znížiť závislosť krajiny na fosílnych palivách a podporiť nové pracovné príležitosti v regiónoch Slovenska.

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje spustenie štvrtej výzvy 9. októbra. Otvorená bude opäť pre 10-tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po vyplnení formulára budú mať žiadatelia 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami. Povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

„Po spracovaní všetkých žiadostí z tretej výzvy sme sa výrazne priblížili k cieľu 13 000 realizovaných obnov rodinných domov do roku 2024. Po spustení štvrtej výzvy, ktorá predpokladá prijatie 10 000 nových žiadostí, aj k celkovému cieľu 25 000 realizovaných obnov do roku 2026. Pre štvrtú výzvu sme rozšírili komunikačné kanály a spôsoby informovania záujemcov o podmienkach zapojenia sa. Už budúci pondelok budeme pokračovať v živých online konzultáciách, kde spolu s generálnym riaditeľom odpovedáme na otázky žiadateľov v priamom prenose na našom youtube. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na portáli www.obnovdom.sk, na youtube kanáli Obnov dom a na sociálnych sieťach,“ dodala Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.
12.9.2023

Konferencia "Nebúrajte, obnovujte!" Obnovujeme teraz za lepšie prostredie pre život

Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP) a Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) usporiadali v utorok 12. septembra 2023 v kinosále SNG konferenciu s názvom „Nebúrajte, obnovujte!“, kde sa predstavili výsledky súťaží na obnovu typických rodinných domov na Slovensku a prediskutovali tri hlavné témy: udržateľnosť, inkluzivita a krása.

Konferenciu otvorila Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a Milan Chrenko, minister životného prostredia. Lívia Vašáková zdôraznila, že obnova rodinných domov je vlajková loď programu. Vzhľadom na to, že počet domov, ktoré čakajú na svoju obnovu, je veľký, tak ak aspoň časť z nich prejde kvalitnou obnovou, malo by to byť na Slovensku aj vidieť. Milan Chrenko ocenil súťaž ako dobrý príklad toho, že životné prostredie a architektonické umenie dokážu koexistovať a vzájomne sa dopĺňať.

AKO UDRŽATEĽNE OBNOVIŤ DOM?


Udržateľnosť zohráva v súčasnosti kľúčovú úlohu a zasahuje všetky projekty bez ohľadu na mierku, a teda aj obnovu rodinných domov. Cieľ obnoviť a energeticky zefektívniť 25-tisíc domov je vo výsledku veľký objem práce. Prvý blok poukázal na dôležité zásady pri obnove typových rodinných domov, ktoré môžu byť precedensom, ale aj príkladom postupného zlepšovania ich technického stavu a vnútorného priestoru s dôrazom na energetickú udržateľnosť.

Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP vo svojej úvodnej prezentácii uviedol, že na Slovensku je postavených vyše 1 milión rodinných domov, z toho 300-tisíc z nich potrebuje obnoviť. Je to teda výnimočná príležitosť na spojenie sveta stavebných inžinierov a sveta architektov. SAŽP sa snaží byť bližšie potenciálnym žiadateľom a poskytnúť im vizuály, ktoré môžu byť inšpiráciou ako sa zhostiť obnovy jednotlivých rodinných domov. Za najpodstatnejšiu považuje zmenu myslenia, teda že dom netreba zbúrať.

Nasledovala panelová diskusia s hosťami: Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP, Richard Paksi, analytik Budovy pre budúcnosť, Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre pasívne domy a Manifest 2020 a Roman Ruhig, architekt, autor víťazného návrhu súťaže obnovy rodinných domov. Diskusiu moderoval Martin Zaiček.

REGENERÁCIA - INKLUZIVITOU K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE


Ako reagujú architekti na stále sa zvyšujúci dopyt po environmentálne zodpovedných riešeniach? Aká je úloha architektov, ale aj bežných ľudí (investorov) vo vytváraní priestoru, ktorý bude slúžiť všetkým a zároveň bude environmentálne spravodlivý?

Lucia Szabová, z Platformy Klimatická koalícia a o. z. Znepokojené matky na tému „Energetická chudoba“ vo svojej úvodnej prezentácii k druhému bloku pripomenula, že ľudia z príjmovej chudoby často spadajú aj do energetickej chudoby. Niekedy sú títo ľudia v spoločnosti skrytí. Je to obvykle domácnosť, ktorá nemá dosť prostriedkov na zaplatenie výdavkov za energie, alebo po zaplatení za energie nemá dosť prostriedkov na ostatné výdavky. Ide často o osamelých rodičov, veľké rodiny, seniorov alebo osamelo žijúcich ľudí. Žijú v špecifických podmienkach a majú často problém rozhodnúť sa, či vôbec ísť do žiadosti o dotáciu a zobrať si k tomu pôžičku s rizikom, že dotáciu nedostanú.

Panelovú diskusiu s hosťami: Milan Zvara, riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR, Lucia Szabová, Platforma Klimatická koalícia a o. z. Znepokojené matky, Nora Vranová, predsedníčka SKA a predsedníčka poroty súťaží Obnov dom a Martin Kvitkovský, architekt víťazného návrhu súťaže obnovy rodinných domov, moderoval Martin Zaiček.

Nora Vranová v kontexte inklúzie apelovala na to, že dopady klímy by sme mali byť schopní znášať bez ohľadu na naše postavenie. Myšlienka na energetickú chudobu bola prítomná aj v hodnotení súťažných návrhov. Porota ocenila, ak architekti vo svojich návrhoch viac redukovali ako pridávali. Milan Zvara uviedol, že energetická chudoba ako samostatný koncept by mala byť zadefinovaná do konca roku. Obnova domov „light“ by sa mala týkať práve skupín, ktoré by mohli spadať pod energetickú chudobu.

Architekt Martin Kvitkovský v súvislosti s uhlíkovou neutralitou poznamenal, že v ateliéri sa intenzívne venujú dlhovekosti stavieb. Pri novostavbách si vytvárajú modelové situácie, čo všetko môže stavbu počas jej životnosti postretnúť. Pracujú vždy s primeranou mierkou priestoru pre klienta a snažia sa klienta usmerniť, keďže často prichádzajú s prehnanými požiadavkami.

Lucia Szabová súhlasila, že ide najmä o návrat k zdravému rozumu. Ako príklad uviedla cirkulárnu ekonomiku. Už teraz musíme rozoberať a znovu využívať rôzne materiály. Pripomenula, že obavy či energetická efektívnosť povedie k zníženej kvalite života, ukáže až budúcnosť a že otázka skôr stojí na tom, čo definujeme ako kvalitu života.

V medziprograme Jaroslav Adamkovič, riaditeľ regionálnych kancelárií „Obnov dom“ priniesol „Príbehy obnovy domov z pohľadu regionálnych kancelárií“. Regionálne kancelárie v desiatich mestách intenzívne pracujú so záujemcami o príspevky, o čom svedčí v priebehu štyroch výziev takmer 50-tisíc telefonických konzultácií, viac ako 20-tisíc emailových odpovedí a vyše 16-tisíc osobných konzultácií.

KRÁSA, ČO OSTANE AJ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE


Ako môžu malí investori reagovať pri plánovaní investície do obnovy, rešpektovať aspekty udržateľnosti a pritom nezabudnúť na potrebu estetiky prostredia domu, ale aj prostredia miest a obcí? To bola téma tretieho bloku konferencie.

Pavel Paňák, architekt a jeden z porotcov súťaže, vo svojej prezentácii pripomenul základné princípy krásnej a kvalitnej architektúry. V kontexte témy konferencie zdôraznil, že domy sú krásne preto, že im rozumieme, ako sú konštrukčne zostavené. Aj zateplenie sa dá urobiť pravdivo a krásne, keď v jeho novej podobe vzniká nová kvalita. Ak vieme na architektúre čítať, že mala viac životov, že má svoju históriu, odráža pamäť miesta, ponúka vrstvenie príbehu, to je krásne. Ako príklad uviedol, že obnova nemusí byť ambiciózna, stačí keď je obyčajná a keď nezmanipuluje proporcie pôvodnej stavby.

Panelovú diskusiu s hosťami: Henrich Krejčí, riaditeľ Odboru zelenej ekonomiky NIKA POO, Pavel Paňák, architekt a porotca súťaží obnovy rodinných domov, Zuzana Pastirčák Duchová, koordinátorka programu EÚ Kreatívna Európa a popularizátorka princípov NEB na Slovensku a Jana Benková, architektka víťazného návrhu súťaže, moderoval Martin Zaiček.

NEBÚRAJME, OBNOVUJME! - KATALÓG OCENENÝCH PROJEKTOV


Inštitút Slovenskej komory architektov pripravil v rokoch 2022 a 2023 pre Slovenskú agentúru životného prostredia sériu súťaží návrhov pre hľadanie zodpovedných riešení obnovy najčastejšie sa vyskytujúcich rodinných domov na Slovensku. Vzišlo z nich 30 ocenených a odmenených návrhov, ktoré sú v katalógu prezentované.

Zlepšenie energetických vlastností týchto domov je okrem zvýšenia kvality jeho stavebno-fyzikálnych vlastností tiež príležitosťou skvalitniť aj iné aspekty ich obytného komfortu.

Výsledky súťaží návrhov majú slúžiť ako súhrn možných riešení, akýsi „manuál“ pre individuálnych žiadateľov o podporu, ktorí chcú svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním ocenených návrhov v tomto katalógu je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie, vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku a životný štandard s presahom k výzvam budúcnosti najbližších dekád.

Online verzia katalógu je dostupná online na ISSUU vydavateľa ISKA:
https://issuu.com/institutska/docs/neburajme_obnovujme_sutaz_obnova_rodinnych_domov_k

Realizácia:
Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP)
v spolupráci s:
Inštitút Slovenskej Komory architektov (ISKA)

Záštita:
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
Slovenská komora architektov (SKA)

Kontakt pre médiá:
iska@iska.sk +421 910 443 413
sazp@sazp.sk +421 850 221 715

https://www.sazp.sk/
https://obnovdom.sk/
5.9.2023

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotle na biomasu či batériové úložiská

V poradí štvrtá výzva bude zverejnená zajtra. Žiadosti možno podávať od 9. októbra.

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zajtra vyhlásia ďalšiu výzvu Obnov dom. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti.

Podľa envirorezortu je znižovanie energetickej náročnosti domov významnou súčasťou riešenia klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti krajiny, podpory nových pracovných miest, lokálnych firiem a zároveň konkrétnou pomocou pre domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

„Teší ma, že obnova rodinných domov, ako jeden z najväčších projektov plánu obnovy, napreduje. Okrem vyhlásenia ďalšej, v poradí štvrtej výzvy sa zároveň Slovenskej agentúre životného prostredia podarilo výrazne zrýchliť procesy pri vyhodnocovaní doterajších žiadostí. Sú vyhodnotené obe pilotné výzvy a vyše 80 % žiadostí z 3. výzvy, čo znamená, že dnes už vyše 10-tisíc ľudí pozná výsledok svojej žiadosti. Som rada, že vďaka plánu obnovy si môžu občania obnoviť rodinný dom tak, aby nielen zlepšili kvalitu bývania, ale aj optimalizovali náklady na energie a v neposlednom rade zvýšili kvalitu životného prostredia,“ uviedla podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková.

Podľa Milana Chrenka, ministra životného prostredia, je výzva Obnov dom ilustračným príkladom, ako ochrana životného prostredia ponúka obrovskú príležitosť podporiť rodiny, domácnosti a regióny.

„Znižovanie spotreby energií znižuje závislosť krajiny na fosílnych palivách, je podstatnou súčasťou posilňovania energetickej bezpečnosti krajiny a v neposlednom rade významným krokom pri riešení klimatickej zmeny. No predovšetkým investície od obnovy domu sa každý mesiac domácnostiam zúročia v nižších faktúrach za energie,“ doplnil.

V novom kole štát plánuje podporiť ďalších desať tisíc domácností. Podávanie žiadostí sa spustí 9. októbra 2023. Majitelia domov tak majú komfortný čas na prípravu. Parametre novej výzvy sú nastavené aj na základe skúseností z prvých troch kôl. Zjednodušené kritériá sú tak aplikované aj v tejto výzve a do štvrtého kola sa môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí sa zapojili do predchádzajúcich výziev a nesplnili podmienky.

Oproti pilotným výzvam je stále zrušená podmienka trvalého pobytu v nehnuteľnosti, nie je potrebné potvrdenie zo stavebného úradu a nepreukazujú sa podlžnosti v sociálnej či zdravotnej poisťovni alebo na daňovom úrade.

Okrem zjednodušenia výzvy prináša štvrté kolo ďalšie zmeny. Majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. SAŽP čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických aut.

„Výška podpory ostáva nezmenená. Najviac 15 tisíc eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent alebo 19 tisíc eur pri úspore viac ako 60 percent. Majiteľovi rodinného domu bude preplatených 75 percent z celkových oprávnených výdavkov. Ak obnovu stihne do 31. októbra 2024 a do tohto termínu predloží aj žiadosť o platbu, môže získať až 80 percent celkových oprávnených výdavkov,“ vysvetľuje Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Podľa jeho slov chce agentúra zvýhodnením motivovať majiteľov rodinných domov, ktorí sa na obnovu dôsledne pripravujú. V predstihu oslovia odborníkov na vypracovanie projektového energetického hodnotenie alebo energetického certifikátu, overia si dostupnosť dodávateľov a prepočítajú si časovú i finančnú náročnosť stavebných úprav.

V doterajších troch výzvach požiadalo o finančný príspevok 12 386 záujemcov, z toho 1467 už uzatvorilo zmluvu so Slovenskou agentúrou životného prostredia a svoj rodinný dom mení na moderné a energeticky úsporné bývanie. Obnovu ukončilo aspoň 110 žiadateľov, ktorí zaslali žiadosť o vyplatenie príspevku.

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10 tisíc záujemcov a je na ňu alokovaná suma 190 miliónov eur. K dispozícii pre konzultácie sú aj naďalej regionálne centrá, Zelená linka MŽP SR a SAŽP bude pravidelne informovať žiadateľov aj prostredníctvom newslettera a cez sociálne siete.
15.8.2023

Dve z troch výziev Obnov dom sú vyhodnotené. Tretia je spracovaná na 60 %

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zdesaťnásobila rýchlosť vyhodnocovania žiadostí. Vďaka tomu sa k dnešnému dňu podarilo vyhodnotiť prvé dve pilotné výzvy. Aktuálne agentúra finišuje spracovávanie tretej výzvy, ktorá bol vyhlásená v apríli. V súčasnosti je táto vyhodnotená na 60 %.

„Dve pilotné výzvy máme vyhodnotené, pri tretej sa dostávame do poslednej tretiny. Robíme maximum, aby sme v najbližších týždňoch výzvu vyhodnotili,“ hovorí Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia za posledné dva mesiace upravila procesy vyhodnocovania žiadostí v rámci výziev Obnov dom. Týždenne tak dokáže vyhodnotiť od 400 do 530 žiadostí, čo je v porovnaní s aprílom desaťnásobne viac. Ide o výsledok viacerých organizačných opatrení - boli zavedené pracovné soboty, zintenzívnila sa komunikácia so žiadateľmi a zefektívnilo sa hodnotenie, vďaka čomu sa za jeden deň vyhodnotilo toľko žiadostí, ako pred dvomi mesiacmi za týždeň.

„Už teraz máme prvé pozitívne ohlasy od žiadateľov, ktorí so stavebnými úpravami na svojom rodinnom dome čakali. Chceli mať v rukách vyjadrenie SAŽP, či splnili podmienky k získaniu finančného príspevku, aby nešli do rizika. Tým, že sme hodnotiaci proces urýchlili, žiadateľom sme umožnili využiť ešte túto stavebnú sezónu,“ dopĺňa Jaroslav Adamkovič, riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovísk.

Podľa Slovenskej agentúry životného prostredia sa vďaka týmto zmenám podarilo splniť záväzok vyhodnotiť žiadosti do 15. augusta 2023 pri dvoch z troch výziev. V prípade tretej výzvy zostáva spracovať približne 40 % žiadostí.

Súbežne s vyhodnocovaním SAŽP pripravuje aj štvrtú výzvu, ktorá bude vyhlásená 6. septembra a prijímanie žiadostí sa spustí 9. októbra. Výzva bude otvorená pre 10 000 žiadateľov. Prihlásiť sa do nej môžu aj majitelia rodinných domov, ktorí boli v predošlých výzvach neúspešní. Do žiadosti môžu zahrnúť aj náklady na biomasový kotol na pelety, úpravu komína a batériové úložisko napojené na fotovoltiku.
10.8.2023

V septembri bude vyhlásená nová výzva Obnov dom

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko.

Podľa ministerstva životného prostredia znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri zmene klímy, tak aj pri závislosti krajiny na fosílnych palivách.

„Budovy môžu za spotrebu až 40-tich percent svetovej energie a sú zodpovedné za 36 percent emisií CO 2 v Európskej únii. Na Slovensku situácia nie je lepšia. Napríklad každý tretí rodinný dom postavený pred rokom 2001 nemá obnovené okná, strechu či obvodový plášť,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Podľa jeho slov má výzva z plánu obnovy a odolnosti aj nezanedbateľný zdravotný a ekonomický rozmer. Vykurovanie tuhým palivom predstavuje zdroj znečistenia ovzdušia v regiónoch. Náklady na bývanie tvoria v priemere štvrtinu výdavkov z rodinných rozpočtov, pričom len elektrina, plyn a teplo spoločne ukrajujú až 10 percent z výdavkov priemernej domácnosti.

„Asi neexistuje jasnejší príklad, kedy zodpovednosť k zdraviu a životnému prostrediu reálne pomáha domácnostiam zvyšovať komfort a znižovať účty za energie. Špeciálne to platí, ak sa výzva stále viac otvára aj obnoviteľným zdrojom energií,“ podotkol Milan Chrenko.

SAŽP do pripravovanej štvrtej výzvy Obnov dom doplnila aj podporu pre batériové úložiská a biomasové kotly na pelety. Okrem týchto dvoch noviniek naďalej zostáva podpora tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov či systému rekuperácie.

„Financujeme 75 percent z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sa určujú na základe jednotkových cien za m 2 zateplenia alebo kW inštalovaného výkonu. Maximálna výška príspevku je 15 tisíc eur pri úspore 30-60 percent a 19 tisíc eur pri úspore nad 60 percent primárnej energie,“ dodal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10 tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po novom budú mať žiadatelia po zaregistrovaní 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

Touto zmenou sa chce SAŽP zamerať na pripravenejších žiadateľov, ktorí už majú obnovu premyslenú a potrebné doklady budú mať čoskoro k dispozícií. Taktiež už nebude nutné predkladať dokument preukazujúci vek domu, keďže tento údaj bude preukazovaný z energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

Slovenská agentúra životného prostredia zároveň prijala opatrenia pre urýchlenie vyhodnocovania.
22.7.2023

Riaditeľ SAŽP: Pracujeme aj v sobotu, aby sme urýchlili vyhodnotenie žiadostí

Pracovné soboty, organizačné zmeny, posilnenie tímu odborníkov, dostupnejšie informácie, zlepšenie komunikácie so žiadateľmi.

Nový generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Matej Kerestúr prichádza so zmenami, ktorých hlavným cieľom je zrýchliť spracovanie žiadostí v rámci programu Obnov dom. Do 15. augusta – termínu určeného vládou - zostáva SAŽP spracovať 6 917 z celkovo 12 375 žiadostí doručených v troch výzvach.

„V súvislosti s prijatým uznesením vlády som sa rozhodol pre rázne krízové opatrenia. Prvým z nich bola organizačná zmena s cieľom maximalizovať počet odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na hodnotení žiadostí na obnovu rodinných domov. Do pozície zástupcu generálneho riaditeľa nastúpila Kristína Korčeková z Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). V SAŽP je poverená riadením sekcie, ktorá priamo vyhodnocuje žiadosti,“ vysvetľuje Matej Kerestúr, pre ktorého je obnova domov z plánu obnovy a odolnosti jednou z hlavných priorít.

„V ďalšom kroku som predĺžil pracovný týždeň zamestnancov podieľajúcich sa na vyhodnocovaní žiadostí, a to na šesť pracovných dní, až do 15. septembra. Už druhý týždeň pracujeme spoločne aj v sobotu, touto cestou by som sa chcel poďakovať zamestnancom za ich vysoké pracovné nasadenie. Potešilo ma, že sme sa zomkli do tímu, ktorý ťahá za jeden povraz.“

Prvé výsledky sa už dostavili - pri pilotnej výzve sa od 1. júla výrazne skrátil čas hodnotenia. „To čo sme stihli za týždeň, teraz vyhodnotíme za jeden deň,“ dodal generálny riaditeľ Matej Kerestúr. Súbežne prebieha aj spracúvanie žiadostí z tretej výzvy, ktorých bolo predložených 8 609. Aktuálne je vyhodnotených 3110 žiadostí - takmer 40%. „V rámci nich sme iba v 19-tich prípadoch museli žiadosť o finančný príspevok zamietnuť. Dôvodom bolo napríklad nedodržanie termínu predloženia žiadosti, v jednom prípade sme zistili, že žiadateľ chcel príspevok na chatu, dvaja na stavbu, a nie na rodinný dom,“ prezradil Matej Kerestúr, ktorý sa v sobotu zapojil do hodnotenia žiadostí spolu s kolegami. Za osem hodín skontroloval 6 spisov, overil doklady, vytlačil oznámenie o splnení podmienok a vybavil poštu. „Odborní pracovníci v rámci tretej výzvy dokážu vyhodnotiť okolo desať žiadostí denne,“ pochválil tím.

Do vyhodnocovania sa pustila aj nová zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková, ktorá program Obnov dom dôverne pozná. Ako projektová manažérka pôsobila v tíme plánu obnovy na Úrade vlády SR a venovala sa práve koordinácii implementácie opatrení obnovy budov. „Implementácia programu Obnov dom za týchto okolností je pre mňa veľká výzva, keďže to, čo som ako projektová manažérka NIKA mohla odporúčať či navrhovať, budem teraz priamo realizovať. Tím na SAŽP je kvalitný a motivovaný a verím, že spolu vytvoríme predpoklady pre ďalšie zrýchlenie a skvalitnenie procesov.“ Počas svojho prvého dňa v úrade sa zástupkyňa generálneho riaditeľa hlbšie ponorila do postupu vyhodnocovania žiadostí, čo považuje „k nezaplateniu pri hľadaní priestoru na zefektívnenie našej práce.“

Okrem zabezpečenia čo najrýchlejšieho vyhodnotenia prvých troch výziev je prioritou príprava štvrtej výzvy, programu čiastkovej obnovy pre majiteľov rodinných domov ohrozených energetickou chudobou, ako aj hľadanie ciest na pokračovanie financovania programu komplexnej obnovy, akým je Obnov dom. „Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov a ich príprava na zmeny klímy je celoeurópskou politikou, ktorá sa neskončí splnením cieľa plánu obnovy,“ dopĺňa Kristína Korčeková.

Ďalším dôležitým cieľom SAŽP je zlepšiť komunikáciu smerom k žiadateľom. „Vyčlenili sme skupinu pracovníkov, ktorí sa venujú špecifickým otázkam súvisiacim s výzvami na doplnenie. Pre žiadateľov, ktorí nevedia, ako postupovať, keď zabudnú predložiť niektoré dokumenty alebo zadali nesprávne údaje, sme zriadili novú linku poradenstva pre výzvy na doplnenie s telefónnym číslom 0907 208 721,“ dodal Matej Kerestúr.
12.7.2023

Nová výzva na obnovu rodinných domov odštartuje v septembri

V rámci štvrtej výzvy bude pre minimálne 5 000 žiadateľov vyčlenených 95 miliónov eur.

Ďalšia výzva na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov v rámci programu Obnov dom bude vyhlásená už v septembri tohto roka. Vyplýva to z aktualizovaného harmonogramu výziev a priamych vyzvaní, ktorý zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Nová výzva bude otvorená pre minimálne 5 000 žiadateľov. V roku 2024 je zároveň naplánované otvorené ďalších dvoch výziev – v marci a v septembri. Kým na marcovú je vyhradená suma 95 000 000 eur, pri septembrovej výzve sa ráta s alokáciou vo výške nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich výziev.

„Napriek enormnému záujmu, ktorý prejavili ľudia v rámci tretej výzvy bude stále väčšia časť prostriedkov k dispozícii v ďalších výzvach. Z celkovej sumy 424 miliónov eur bolo v doterajších výzvach alokovaných spolu 230 miliónov eur. Tie sa však určite v rámci prvých troch výziev nevyčerpajú. Aj preto bude po štvrtej výzve nasledovať piata, v ktorej sa budeme usilovať o vyčerpanie tých peňazí, ktoré ostali v prvých štyroch výzvach nevyužité,“ podotkol minister životného prostredia Milan Chrenko.

Záujem o obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti neustále rastie, čoho dôkazom bola tretia výzva. Kvótu 10 000 podaných žiadostí sa v rámci nej podarilo naplniť za necelých 14 hodín. Po uzavretí výzvy 24. apríla 2023, sa majitelia domov ihneď intenzívne zaujímali, kedy bude spustená ďalšia.

„Majitelia starších rodinných domov už nemusia mať obavy, že sa o výzve na obnovu rodinných domov z plánu obnovy a odolnosti dozvedia mesiac pred spustením prijímania žiadostí. Keď sa aj nezapoja alebo nestihnú zapojiť do štvrtej výzvy, majú istotu, že je naplánovaná ďalšia. Aktualizovaný harmonogram výziev jasne ukazuje termíny vyhlasovania výziev až do roku 2025. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň aj naďalej vyvíja maximálne úsilie, aby dodržala termín určený vládou a žiadosti z pilotnej výzvy a tretej výzvy spracovala do 15. augusta. Viacdetné rodiny (so štyrmi a viac deťmi) a rodiny so ZŤP dieťaťom už vedia, či splnili podmienok zvýhodnenej výzvy. Veríme, že v rámci krízového riadenia termín určený vládou dosiahneme, alebo sa k nemu maximálne priblížime,“ povedal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia zaznamenala mimoriadny záujem zo strany majiteľov rodinných domov o ďalšie výzvy nielen na Zelenej linke (0800 14 44 40), ale aj priamo v regionálnych kanceláriách. Vychádza tak v ústrety potencionálnym žiadateľom, aby sa vedeli na obnovu domu pripraviť s predstihom, osloviť projektanta, stavebné firmy, nechať si vypracovať energetický certifikát a zohnať potrebné doklady k žiadosti. Teraz, keď poznajú harmonogram výziev, si môžu prispôsobiť termíny a realizáciu obnovy ešte pred podaním žiadosti o finančný príspevok.

Zo štatistických údajov, ktoré má SAŽP k dispozícii, vyplýva, že až 66% domov je pred realizáciou obnovy, 26% domov v procese realizácie obnovy a 8% domov po obnove. O podporu je možné žiadať aj počas alebo po prácach na obnove rodinného domu, a to spätne až k 1. februáru 2020. Žiadatelia tak môžu v prácach pokračovať aj pred podaním žiadosti, ale nesmú zabudnúť vyhotoviť fotodokumentáciu pred obnovou a skonzultovať rozsah obnovy s oprávnenou osobou na vydávanie energetických certifikátov.

Harmonogram výziev nájdete TU.
3.7.2023

Pilotná zvýhodnená výzva Obnov dom je kompletne spracovaná

Všetky viacdetné rodiny a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom už vedia, či im bol schválený finančný príspevok na obnovu domu.

Výzva so zvýhodnenou mierou podpory zameraná na vybrané socio-ekonomické skupiny je vyhodnotená. Všetci žiadatelia už boli informovaní o splnení alebo nesplnení podmienok výzvy. Podmienky výzvy splnilo 87 žiadateľov, nesplnilo len 26, výzva na doplnenie išla na adresy 161 žiadateľom a šesť majiteľov rodinných domov stiahlo svoju žiadosť (tzv. späťvzatie).

Žiadateľmi sú viacdetné rodiny (štyri a viac detí) a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom do 18 rokov. Výška finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti, o ktorý mohli požiadať, je do výšky 18 000 eur.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) do dnešného dňa (3.7.2023) spracovala 1443 žiadostí z prvej výzvy a 2017 žiadostí z tretej výzvy.
29.6.2023

Stav žiadosti z tretej výzvy si žiadatelia môžu skontrolovať aj sami

Slovenská agentúra životného prostredia vyvíja maximálne úsilie, aby posudzovanie žiadostí z tretej výzvy ukončila v čo najkratšom termíne. Posilnila personálne kapacity na oddelení evidovania a kontroly žiadostí a každý týždeň spracuje 350 až 400 žiadostí z tretej výzvy programu Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti.

Pre žiadateľov pripravila aj praktickú pomôcku. Majitelia rodinných domov si už môžu sami skontrolovať stav svojej žiadosti.

Na webe obnovdom.sk pribudla nad kalkulačkou na výpočet výšky oprávnených výdavkov aj novinka – stav vašej žiadostí. Stačí zadať identifikátor - dvanásťmiestne číslo (VZOR: 030064424026), ktoré sa nachádza na prvej strane žiadosti. Žiadateľ tretej výzvy tak nemusí čakať na odpoveď, ktorá mu príde poštou. SAŽP pravidelne aktualizuje svoj web obnovdom.sk, za čo dostala cenu BRISK – najlepšia webstránka vo verejnej správe.

Dobrou správou pre žiadateľov tretej výzvy je aj informácia, že k dnešnému dňu nesplnilo podmienky len 15 žiadateľov z celkového počtu spracovaných 1960 žiadostí. Slovenskej agentúre životného prostredia záleží na tom, aby žiadatelia v ďalších krokoch nič nepodcenili.

Na domovskej stránke obnovdom.sk v praktickom návode Krok po kroku si žiadatelia na finančný príspevok do výšky 19 000 eur nájdu všetky potrebné informácie, ako postupovať a ktoré doklady je potrebné predložiť po podpísaní zmluvy.

Na tretiu výzvu bolo vyčlenených 190 miliónov eur, celkovo je na obnovu 25 000 domov vyčlenených 500 miliónov eur.
25.4.2023

Tretia výzvu z programu Obnov dom bola úspešná: 10 000 žiadostí už po 14 hodinách

Tretia výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnov dom je uzavretá. Vďaka vysokému záujmu žiadateľov, ktorí naplnili cieľ 10 000 podaných žiadostí už po 14-tich hodinách. Prioritou bude čo najrýchlejšie vyhodnotenie podaných žiadostí.

„Nesmierne nás teší veľký záujem majiteľov rodinných domov. Výzvu 3 sme uzatvorili v rekordnom čase, za 14 hodín. Desaťtisíci žiadateľ vyplnil formulár o 22:57 h.
Som veľmi rád, že majitelia rodinných domov nám dôverujú, program Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti je nasmerovaný priamo k ľuďom a pomôže zlepšiť kvalitu života mnohých rodín na Slovensku. K cieľu obnovy desaťtisícov domov je však ešte stále dlhá cesta, ale po včerajšom úspechu sme k nemu stále bližšie.
Pilotné výzvy síce priniesli zaváhania, no práve vďaka nim a problémom, ktoré sme tam identifikovali, sme mohli takto proklientsky pripraviť túto 3. výzvu,”hodnotí Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyvinuli maximálne úsilie, aby boli podmienky novej výzvy pre ľudí atraktívnejšie, aby sa zjednodušil proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia. V rámci tretej výzvy je vyčlenených 190 miliónov eur. Záujemcovia o program sa nemusia obávať, na konci leta bude vyhlásená ďalšia výzva.

MŽP SR pripomína občanom, ktorí zaevidovali svoju žiadosť na stránke www.obnovdom.sk, aby ju doručili do 15 pracovných dní žiadosť aj v listinnej podobe do podateľne SAŽP alebo niektorej z regionálnych kancelárií spolu s povinnými prílohami.

MŽP SR odporúča žiadateľom, aby si vybavili všetky potrebné doklady od stavebného úradu ešte pred začiatkom rekonštrukcie. V opačnom prípade by totiž mohlo dôjsť k porušeniu stavebného zákona. Rovnako je potrebné myslieť na fotodokumentáciu a svoj dom odfotiť zo štyroch strán pred rekonštrukciou aj po nej. Vyhotoviť fotografie „pred a po“ treba aj v prípade výmeny zariadení. Ak si žiadateľ vykonáva rekonštrukciu svojpomocne, odporúčame odkladať bločky z nákupu materiálov. V prípade kontroly, ktorá môže byť vykonaná kedykoľvek až do 31. augusta 2031.

Na vyhodnocovaní podaných žiadostí bude pracovať 75-členný tím ľudí, ktorého prioritou bude vyhodnotiť žiadosti čo najrýchlejšie. Minister životného prostredia Ján Budaj ubezpečuje všetkých, ktorí si nestihli podať žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu domu, že ešte budú mať príležitosť. Envirorezort už aktuálne pracuje na vyhlásení ďalšej výzvy, ktorú bude chcieť spustiť čo najskôr, ako to bude možné.

Šéf envirorezortu podotýka, že alokovaná suma doteraz vyhlásených výziev dosahovala výšku 220 miliónov eur. „Z celkovej sumy 500 miliónov eur určených pre energetickú obnovu rodinných domov tak bude pre žiadateľov k dispozícii v budúcich výzvach ešte najmenej 280 miliónov eur. Táto suma bude ešte navýšená o čiastku, ktorá sa nevyčerpala v rámci prvých troch výziev,“ zdôraznil Budaj.

V rámci tretej výzvy programu Obnov dom majú žiadatelia k dispozícii alokovanú sumu 190 miliónov eur. Žiadatelia môžu z finančného príspevku pokryť 75% výdavkov na rekonštrukciu, maximálne však do výšky 15 000 eur. V prípade preukázania energetickej úspory viac ako 60% získajú finančný príspevok až do výšky 19 000 eur.
27.3.2023

Obnov dom - nová výzva je zverejnená 27.marca: tak, ako to bolo avizované

Projekt, ktorý má za cieľ obnoviť a zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30 tisíc rodinných domov, môže pokračovať. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) dnes zverejnila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. Výzva a príručka pre žiadateľov sú zverejnené na webstránke obnovdom.sk. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla, majitelia rodinných domov tak budú mať dostatočne dlhý čas na preštudovanie nových podmienok.

Nová výzva je oproti dvom pilotným väčšmi proklientsky orientovaná. Prináša vyššiu, 75% pomoc z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur. Základnou požiadavkou je, aby majiteľ rodinného domu ušetril minimálne 30% primárnej energie. Ak žiadateľ po rozsiahlej obnove domu preukáže vyše 60%-nú úsporu, automaticky získa aj bonus vo výške cca 4 000 eur. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A - čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

SAŽP, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu programu Obnov dom, zjednodušila výzvu a urobila ju dostupnejšou. K žiadosti stačia len tri doklady - občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vyplnenie formulára tak nebude trvať dlhšie ako tridsať minút.

Po novom sa už od žiadateľa nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome, čo doteraz znevýhodňovalo veľké množstvo potenciálnych uchádzačov. Pri podávaní žiadosti sa už nevyžaduje ani energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH). Majitelia RD majú od podpisu zmluvy tri mesiace na jej vybavenie. Navyše, výšku oprávnených nákladov si budú môcť vypočítať aj na kalkulačke, ktorá sa v krátkom čase zverejni na obnovdom.sk.

Záujmom SAŽP je, aby do 31. júla zazmluvnila 10-tisíc ľudí, preto posilnila kapacity o desiatky zaškolených pracovníkov. K dispozícii sú aj naďalej regionálne centrá - zoznam nájdete na obnovdom.sk a Zelená linka MŽP SR, kde žiadatelia dostanú kvalitné poradenstvo. Cieľom agentúry je, aby do 30 dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok.

SAŽP chce dosiahnuť, aby sa podrobné informácie v čo najkratšom čase dostali aj k tým majiteľom starších rodinných domov, ktorí nemajú prístup k internetu. Agentúra preto listom vyzvala k spolupráci aj samosprávy. Za účelom lepšieho informovania SAŽP plánuje v každom regióne stretnutia s primátormi a starostami, príp. ďalšími zástupcami samospráv, aby informovala o možnostiach a podmienkach získania finančného príspevku. Od apríla ich zároveň bude pravidelne informovať na webstránke obnovdom.sk, ale aj prostredníctvom newslettera a cez sociálne siete facebook, Instragram/Obnov dom.
10.3.2023

Projekt Obnov dom - nové podmienky

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá spravuje projekt Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, dnes zverejnila nové podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu. Kompletná výzva so všetkými prílohami bude zverejnená 27. marca. Občania budú môcť podávať svoje žiadosti od konca apríla, aby mali dostatok času na prípravu žiadosti.

Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur, pričom základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %. Ale ak žiadateľ preukáže aspoň 60%-nú úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške cca 4 000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie.

Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak žiadateľ zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A - čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

Zjednoduší sa aj proces podávania samotnej žiadosti, výrazne sa zníži počet povinných príloh a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa. K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vek rodinného domu je možné potvrdiť predložením kolaudačného rozhodnutia, alebo znaleckého posudku o veku, respektíve stačí potvrdenie od mestského, či obecného úradu.

Po novom sa už od uchádzača o pomoc nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome, ani doklad o tom, že nemá dlžoby voči štátu.

Podľa podmienok v novej zverenej výzve už nebude musieť žiadateľ predložiťenergetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH) hneď pri vypĺňaní formulára, ale do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa, pričom si žiadateľ samozrejme musí splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. K podaniu žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o bankovom účte, ten sa predkladá až k podpísanej zmluve.

Minister životného prostredia SR Ján Budaj je presvedčený, že nové, proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí. „Naším cieľom je, aby do tridsiatich dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla zazmluvniť 9 až 10-tisíc ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ vyhlásil minister Budaj.
28.2.2023

Uzatvárame pilotné výzvy

Dve pilotné výzvy na podporu obnovy rodinných domov sa uzatvárajú na konci februára. Zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na www.obnovdom.sk. Slovenská agentúra životného prostredia zašle každému žiadateľovi do troch až štyroch mesiacov oznámenie o splnení alebo nesplnení podmienok, prípadne výzvu na doplnenie.
Čítať viac