Aktuality

12.07.2024

Obyvatelia Pakostova sa ešte stále spamätávajú zo zemetrasenia. O príspevok z plánu obnovy požiadalo 35 domácnosti.

Silný otras trval len sedem sekúnd, ale škody sú nevyčísliteľné. Zemetrasenie, ktoré 9. októbra 2023 zasiahlo východné Slovensko, výrazne pocítili aj obyvatelia obce Pakostov (okres Humenné) s viac ako štyristo obyvateľmi.  Poškodených zostalo niekoľko budov, medzi nimi tiež kostol, obecný úrad, základná a materská škola.„Najviac si to však odniesli omietky a komíny rodinných domov,“ hovorí starosta Jozef Fedorko. „Zasypané podkrovia,  vysunuté priečky, okná aj balkóny, popraskané steny – do niektorých aj celá ruka vošla, komíny otočené o 60 stupňov,“ vymenúva jedným dychom aj po niekoľkých mesiacoch. „Poškodené domy som chodil kontrolovať so statikom, spisoval som zoznam, čo sa dalo, to sme si svojpomocne opravili. Ako prvú sme zachraňovali materskú a základnú školu.“ Pamätá sa, že prvé týždne použili 20 vriec lepidla, 20 vriec jadrovej omietky a ďalšie veci potrebné na opravu stien. Len na škole škoda prevýšila škoda 20-tisíc eur. Starosta sa do obnovy dediny naplno vložil, zháňal peniaz, kde sa len dalo.  Keď sa dozvedel o piatej mimoriadnej výzve Obnov dom pre oblasti postihnuté zemetrasením a krupobitím na východe Slovenska, zmobilizoval celý Pakostov. „V obci máme 136 rodinných domov, poškodených bolo vyše šesťdesiat,“ vymenúva. Z toho tridsaťpäť majiteľov už podalo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, ostatní majú čas do 31. júla. „Sedem domov je už kompletne obnovených,“ s prehľadom dodá J. Fedorko. 

Pani Anna, bývalá učiteľka, má na zemetrasenie stále živé spomienky.  Dom, ktorý postavili v 94. roku, si postupne dávajú do poriadku. „Tridsať rokov v ňom bývame, minulý rok sme vymenili okná a vymaľovali, a teraz je na nepoznanie – praskliny, opadané omietky, “ hovorí pani Anka. „V ten večer sme ležali v spálni, keď niečo buchlo. Posadili sme sa, na vankúše spadla omietka, všetko sa sypalo, akoby snežilo. V prvom momente sme si mysleli, že vybuchol kotol, vybehli sme do haly, aj v nej bolo všetko popadané – nábytok, televízor... Museli sme rýchlo opustiť dom, v miestnom rozhlase už starosta hlásil, že je to zemetrasenie a môže sa zopakovať.  Na pyžamo som si natiahla legíny, bundu, zobrala kabelku, doklady, peniaze a utekala von. Do pol noci sme sa báli vrátiť, naštartovali sme auto a tam sme sa aj s vnúčikom schovali pred zimou. Ráno sme kontrolovali popraskané steny, balkón...“  Silné zemetrasenie ich dom zmenilo na stavenisko.“

Rodina ešte v novembri zo svojich úspor a svojpomocne spevnila  dom železami, zateplila a urobili fasádu a na podnet starostu si podala žiadosť o finančný príspevok z piatej výzvy Obnov dom. V marci im prišla záloha 7 000 €. Cez leto sa chcú pustiť aj do opravy interiéru. „Všetkých sedem izieb musíme nanovo vystierkovať a vymaľovať, záloha nám pomôže si dom zútulniť, aby boli opäť všetky izby obývateľné,“ dodáva Anka, obyvateľka Pakostova. Starosta Jozef Fedorko oceňuje spoluprácu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), ktorá mimoriadnu piatu výzvu Obnov dom realizuje. „So zástupcami SAŽP od začiatku intenzívne spolupracujeme, vymieňame si prospešné informácie a dopĺňali zoznam poškodených domov.“

„Slovenská agentúra životného prostredia eviduje 1393 prijatých žiadostí,  z toho 900 domácností postihnutých zemetrasením a krupobitím má už zmluvu na finančný príspevok do výšky 22 800  € a vyše 850-tim bola vyplatená záloha 7 000 €.  Domácnostiam na východe Slovenska sme tak pomohli sumou  5 964 000 €, “ informoval Juraj Moravčík, generálny riaditeľ SAŽP.

27.06.2024

Taraba: Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sme zvýšili sedemnásobne

Vďaka odbornému manažmentu a zefektívneniu procesov zintenzívnila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá zastrešuje obnovu starších rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR, schvaľovanie žiadostí o platbu až sedemnásobne. Kým k decembru 2023 bolo vyplatených iba niečo cez 100 žiadostí o platbu za vyše 1,3 milióna eur, k dnešnému dňu ich je vyše 700 v hodnote takmer 9,5 milióna eur.Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu boli hlavným dôvodom pomalého čerpania komplikovane nastavené procesy a podmienky v rámci jednotlivých výziev, ktoré ľudí nadmerne zaťažovali predkladaním prebytočnej dokumentácie, napríklad energetického certifikátu. „Budajovci a Kičovci nastavili podmienky pre ľudí tak, že sprocesovanie žiadostí o dotáciu na obnovu rodinných domov netrvalo niekoľko dní alebo týždňov, ale rádovo aj niekoľko mesiacov. Navyše, rýchlejšiemu schvaľovaniu žiadostí bránil nedostatok odborne spôsobilých osôb, ktorí vydávajú energetické certifikáty nevyhnutné na schválenie dotácie. Ešte v marci tohto roku chýbal takmer každej druhej žiadosti energetický certifikát, kvôli čom nebolo možné schváliť žiadosť na obnovu rodinného domu,“ zdôraznil Taraba.  

Slovenská agentúra životného prostredia pod vedením Juraja Moravčíka zefektívnila procesy, posilnila tím pracovníkov pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí, ale rovnako zredukovala počet dohodárov. „Len za predošlých vlád, aj tej úradníckej, sa do roku 2023 vystriedalo v Slovenskej agentúre životného prostredia vyše 890 dohodárov, z toho takmer 500 dohodárov na projekte Obnov dom. Vďaka efektívnemu nastaveniu procesov máme k dnešnému dňu uzatvorených vyše 15 440 právoplatných zmlúv s prijímateľmi,“ vysvetlil generálny riaditeľ SAŽP Moravčík. 

Do piatich doterajších výziev Obnov dom, vrátane mimoriadnej výzvy určenej pre majiteľov rodinných domov poškodených zemetrasením a krupobitím na východe Slovenska, sa zapojilo viac ako 22 220 žiadateľov. Podmienky pre uzavretie zmluvy splnilo takmer 19 000 majiteľov rodinných domov. V súčasnosti sú všetky žiadosti vyhodnotené, iba vo výzve č. 4, ktorú vyhlásila ešte úradnícka vláda v septembri 2023, je otvorených 690 žiadostí. „Aj v tomto prípade však proaktívne komunikujeme so žiadateľmi a pracovníci agentúry im už zaslali výzvu na doplnenie dokladov či údajov,“ dodal Moravčík. 
V rámci mimoriadnej výzvy určenej pre majiteľov rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím na východnom Slovensku, prišlo už vyše 1 360 žiadostí, z toho 1 030 už agentúra schválila v 730-tich prípadoch podpísala zmluvu s úspešnými žiadateľmi a iba na zálohách vyplatila vyše 5 mil. eur.

Envirorezort prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia pripravuje ďalšie výzvy. V utorok 25. júna 2024 bola zverejnená výzva Obnov dom mini pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Majitelia viac ako 3 000 rodinných domov zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja budú môcť od 19. júla do 30. augusta požiadať o 10-tisíc eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Energetický certifikát nebudú potrebovať a časť príspevku im bude vyplatená vopred. Agentúra plánuje vyhlásiť aj ďalšiu štandardnú výzvu. „Postavená bude na priebežnosti s dostatkom času na to, aby si ľudia mohli požiadať o dotáciu na zateplenie či obnovu rodinného domu. Nebudú potrebné žiadne rýchle prsty, spôsobujúce pád IT systému,“ uzavrel šéf SAŽP Moravčík. 

25.06.2024

Minister Tomáš Taraba predstavil prvú výzvu z programu Obnov dom špeciálne určenú pre ľudí v energetickej chudobe. Štát ju spustí 19. júla

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia Jurajom Moravčíkom predstavili podmienky výzvy Obnov dom mini pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Majitelia viac ako tritisíc rodinných domov zo 152 obcí Banskobystrického a Košického kraja budú môcť od 19. júla do 30. augusta požiadať o 10-tisíc eur na čiastkovú obnovu rodinných domov. Energetický certifikát nebudú potrebovať a časť príspevku im bude vyplatená vopred.Podľa vicepremiéra Tomáša Tarabu je na výzvu Obnov dom mini vyhradená suma 30 miliónov eur z REPowerEU, zo zelenej kapitoly Plánu obnovy a odolnosti SR, a 6 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na krytie DPH. Pomoc od štátu je určená na  čiastkovú obnovu najmenej 3 060 domov do 3. štvrťroka 2025. „Dnes predstavujeme historicky prvú cielenú pomoc pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktoré trápia vysoké účty  za energie a na obnovu domu nemajú dostatok peňazí. V tejto výzve nebude štát od ľudí vyžadovať nezmyselné potvrdenia o tom, že keď si zateplíte dom, tak zateplený dom má vyššiu energetickú efektívnosť. Zatepľovanie domov či rekonštrukcia domu tak bude jednoduchšia a rýchlejšia,“ zdôraznil Taraba. 

Na finančný príspevok budú mať nárok nízkopríjmové domácnosti v regiónoch s najviac znečisteným ovzduším vo vybratých 152 obciach v Banskobystrickom a Košickom kraji. Sú to oblasti so zlou kvalitou ovzdušia, s najrizikovejším stupňom 3, čo má dôsledky aj na ľudské zdravie. 
„Sme hrdí na to, že vieme pomôcť aj tým najviac ohrozeným obyvateľom v Banskobystrickom a Košickom kraji. Obyvateľov týchto krajov trápi nielen znečistený vzduch, ale aj vysoké účty za energie a na obnovu domu nemajú dostatok peňazí. Práve oni môžu pre svoje domácnosti získať z plánu obnovy a jeho zelenej kapitoly REPowerEU nenávratný finančný príspevok až do výšky 10 000 eur, pričom časť peňazí vie byť vyplatená už pred samotnou obnovou. Týmto spôsobom zvyšujeme čerpanie prostriedkov zelenej časti plánu obnovy aj pre domácnosti, ktoré nemajú finančné možnosti zapojiť sa do štandardných výziev programu Obnov Dom, ktoré však budú pokračovať,“ uviedol podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.  
„Len v Banskobystrickom kraji žije 37 800 domácností pod hranicou energetickej chudoby a v Košickom kraji 39 500 domácností. Práve pre rodiny, ktorých čistý príjem za rok 2022 na jedného člena domácnosti neprekročil 6 680,80 eur je určený finančný príspevok na realizáciu rýchlych a jednoduchších opatrení s okamžitým účinkom,“ vysvetlil Taraba. 
 
Nové podmienky výzvy umožnia adresnejšiu pomoc a rýchlejšie vyplácanie peňazí na obnovu starších rodinných domov. Malými úpravami domu, ako sú zateplenie, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie, dosiahnu trvalú úsporu a vyššiu kvalitu života.  
 
„Žiadatelia o finančný príspevok majú nárok na zálohu vo výške 50 % z predpokladaných nákladov na realizáciu projektu, najviac však v sume 5 000 eur, ktorá im bude vyplatená do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov,“ doplnil Juraj Moravčík, generálny riaditeľ SAŽP. 
 
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila na webovom portáli obnovdom.sk databázu firiem a živnostníkov, ktorí im pomôžu s realizáciou stavebných úprav. Zoznam je priebežne dopĺňaný o ďalšie firmy, ktoré prejavia záujem. Pri žiadosti o platbu budú musieť predložiť faktúry, preto svojpomocná realizácia obnovy nie je povolená. 
 
Na www.obnovdom.sk je zverejnená kalkulačka, na ktorej si majitelia rodinných domov môžu vopred vypočítať, aký najvyšší príspevok im bude vyplatený. Záleží od ich rozhodnutia, čo sa na dome rozhodnú obnoviť alebo vymeniť. S prípravou žiadostí, ale aj s vysvetlením podmienok novej výzvy budú pripravení pomôcť terénni spolupracovníci SAŽP priamo v obciach.

„Výzva Obnov dom mini je jedinečná tým, že je menej náročná na realizáciu zo strany štátu a zároveň ľahšie dostupná na využitie zo strany občanov. A práve toto je jeden z prístupov, ako zvýšiť kvalitu života našim občanom, a zároveň tak budovať zelenšie Slovensko pre naše budúce generácie. S realizáciou takýchto zelených opatrení REPowerEU bude naše Slovensko krajšie a zdravšie,“ doplnil podpredseda vlády Peter Kmec.
 

22.05.2024

Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou.V rámci prípravy výzvy Obnov Dom Mini pripravuje SAŽP databázu stavebných firiem a živnostníkov, ktorí sú schopní realizovať práce ako zateplenie častí stavebných konštrukcií, výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla či inštalácia vybraných obnoviteľných zdrojov energie. 

Každý, kto má záujem byť súčasťou tejto výzvy a ponúknuť svoje služby pre domácnosti hľadajúce renováciu, sa môže zaregistrovať elektronicky na webovom sídle Obnov dom

Zoznam podnikateľských subjektov nie je právne záväzný a má výlučne informatívny charakter, slúži ako pomôcka pre žiadateľov pri výbere dodávateľov a zhotoviteľov. Žiadatelia o dotáciu sa môžu rozhodnúť aj pre iného dodávateľa neuvedeného v tomto zozname podľa vlastného uváženia, ktorý má oprávnenie na výkon danej činnosti. Slovenská agentúra životného prostredia nie je v žiadnom záväzkovo-právnom vzťahu so subjektmi uvedenými v príslušnom zozname. Práva a povinnosti žiadateľa a dodávateľa a zhotoviteľa budú predmetom ich vzájomnej dohody.

Pilotná výzva podporí z prostriedkov REPowerEU čiastočnú obnovu najmenej 3 060 rodinných domov. Na čiastkovú obnovu bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške maximálne 10 000 eur, ktorý bude čiastočne vyplatený aj pred obnovou. 

Oprávnenými žiadateľmi budú fyzické osoby, ktoré splnia podmienku ohrozenosti energetickou chudobou podľa vopred určených ekonomických indikátorov, ktoré budú stanovené v spolupráci s relevantnými orgánmi. Obnov dom mini bude cielený do oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja. Zameranie sa na domácnosti ohrozené energetickou chudobou zvýši dostupnosť obnovy aj pre domácnosti, ktorým finančná a sociálna situácia neumožňuje zapojenie sa do štandardných výziev Obnov Dom.

25.04.2024

Vláda ocenila, že zatepľovanie domov v programe Obnov dom sa zrýchlilo

Opatrenia, ktoré od januára 2024 prijala Sekcia plánu obnovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) pod novým vedením, pomohli zefektívniť procesy v programe Obnov dom. Hovorí o tom Správa  o pokroku v implementácii plánu obnovy, ktorú dnes vzala na vedomie  vláda Slovenskej republiky.SAŽP sa pri plnení opatrení v programe Obnov dom posunula z červenej  zóny hodnotiacich štatistických kritérií, do zóny oranžovej. Odráža to potenciál zrýchlenia hodnotenia nasadením efektívnejších procesov, prijatím krokov k posilneniu personálnych kapacít a pokračovaním digitalizačných procesov.

Správa je pozitívnym signálom aj pre majiteľov rodinných domov, ktorí  požiadali o finančný príspevok - časy spracovania žiadostí o platbu sa tak môžu priebežne skracovať.

 V opatreniach SAŽP nekončí, aktuálne spracúvame a vyhodnocujeme  inzerované žiadosti na posilnenie personálnych kapacít vyhodnocovateľov žiadostí, ktorých prioritne smerujeme do regiónov  Slovenska a pracujeme na ďalšej digitalizácii procesov, ktoré zásadným spôsobom odbúrajú byrokratické nároky vyhodnocovania žiadostí pre obnovu rodinných domov, " uviedol na margo prijatej Správy o pokroku implementácie Plánu obnovy SR poverený generálny riaditeľ Juraj Moravčík.

SAŽP taktiež uvádza, že doteraz nebola žiadna žiadosť o platbu ukončená nevyplatením príspevku.

22.04.2024

Reakcia na vyjadrenia podpredsedu Progresívneho Slovenska Martina Hojsíka

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) reagujú na vyjadrenia podpredsedu Progresívneho Slovenska Martina Hojsíka  zverejnené 19. apríla na webovom portáli denníka SME. Europoslanec píše o rizikách pri plnení míľnika v programe Obnov dom,  pričom sa odvoláva na správu o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá bola na rokovanie vlády predložená koncom februára 2024 a vláda o nej rokovala na schôdzi 6. marca. Údaje v nej sú relevantné k začiatku mesiaca február. V prvom rade uvádzame, že pánom Hojsíkom je citovaná správa, ktorá vychádza z údajov zo začiatku mesiaca február, pričom aktuálne čísla už boli verejnosti komunikované, napríklad zo strany NIKA. K 18. aprílu bolo prijatých celkovo 21 819  žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na obnovu domu, z toho bolo už 11 814 riadne zazmluvnených. Pokračuje hodnotenie a zazmluvňovanie úspešných žiadateľov vo Výzve č. 4 a Výzve č. 5, a taktiež dobieha zverejňovanie zmlúv vo Výzve č. 3. V krátkom čase tak bude zazmluvnené dostatočné množstvo prijímateľov, ktorí tento rok môžu obnovu dokončiť a podať žiadosť o platbu.

P. Hojsík vo svojej kritike taktiež spomína, že majitelia obnovených rodinných domov doručili 1200 žiadostí o platbu, z čoho bolo vyplatených menej ako 200. Aj tu však čísla nesedia – k dnešnému dňu bolo doručených 2347 žiadosti o platbu. Na celkom 400 žiadostiach bola kontrola zo strany SAŽP ukončená, z čoho 369 majiteľom obnovených rodinných domov už boli financie vyplatené, v priemernej výške 13 200 eur. Rozpracovaná je kontrola na 300 ďalších žiadostiach. V prípade príspevku na obnovu rodinného domu sa jedná o verejné prostriedky, ktoré musia byť zodpovedne vyplatené až po riadnej kontrole. K zjednodušeniu tohto procesu a odstraňovaniu zdedených procesných nedostatkov tak pristupujeme mimoriadne zodpovedne tak, aby nedochádzalo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi.

Ako už bolo opakovane komunikované, SAŽP spolu s MŽP a Úradom vlády robí kroky, ktorých efekt sa priebežne prejavuje – o miesto nových odborných pracovníkov prejavilo záujem rekordné množstvo uchádzačov, z ktorých momentálne vyberáme 37 ďalších kolegov. Pokračuje aj digitalizácia, a to testovaním novej platformy. Všetky kroky robíme na to, aby sme nápor žiadostí zvládli v rozumných lehotách.

Platí, že potrebné je obnoviť 13 000 rodinných domov do konca roka 2024, resp. do podania 6. žiadosti o platbu, čo priestor na realizáciu zväčšuje. Pre SAŽP je smerodajný počet podaných žiadostí o platbu, ktorý sa kontinuálne zvyšuje a kde je očakávaný najväčší nárast po tohtoročnej stavebnej sezóne. Po uzatvorení zmluvy je už na prijímateľovi, ako rýchlo obnovu ukončí a podá žiadosť o platbu.

Pred spustením v poradí šiestej štandardnej výzvy Obnov dom má SAŽP cieľ spracovať všetky žiadosti zo štvrtej výzvy (piata je otvorená do konca júla 2024). Do 30. apríla 2024 by mali všetci žiadatelia vo Výzve č. 4  dostať oznam, či splnili alebo nesplnili podmienky výzvy alebo im príde výzva na doplnenie. 

15.02.2024

Výsledky nezáväzného prieskumu pripravenosti zapojiť sa do ďalšej výzvy

SAŽP realizovala na jeseň minulého roku nezáväzný prieskum a zisťovala záujem a mieru pripravenosti majiteľov rodinných domov zapojiť sa do ďalšej výzvy.Súčasťou prieskumu boli aj otázky na stav spracovania dokumentov ako energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie, štádium obnovy rodinných domov a tiež mieru pripravenosti znevýhodnených domácností zapojiť sa do ďalšej výzvy. Do prieskumu sa zapojilo 498 respondentov. Výsledky prieskumu si môžete pozrieť TU.

01.12.2023

Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku 1. decembra 2023 požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Prijímanie žiadostí spustila Slovenská agentúra životného prostredia o 9:00. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu. Mimoriadna výzva bude totiž otvorená do konca júla 2024. Finančná pomoc bude tiež masívnejšia ako sa pôvodne očakávalo. Vďaka dohode podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu a podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Petra Kmeca sa zvýšila alokácia výzvy z pôvodných 15 mil. eur na vyše 27 mil. eur.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba predstavil podmienky mimoriadnej výzvy koncom novembra priamo starostom samospráv zasiahnutých živelnou pohromou. Mimoriadna výzva môže podporiť 1 200 majiteľov rodinných domov a počíta s intenzitou pomoci až 95 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Finančný príspevok na jednu žiadosť môže dosiahnuť až 22 800 eur. Novinkou, ktorá uľahčí majiteľom obnovu ich domov, je vyplatenie zálohy do výšky 7 000 eur.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá program Obnov dom spravuje, zverejnila na www.obnovdom.sk zoznam obcí, ktorých sa mimoriadna výzva týka. Zoznam sa priebežne aktualizuje a dopĺňa podľa požiadaviek dotknutých samospráv. To však neznamená, že všetky domy, ktoré sú na zozname, majú automatický nárok na príspevok. SAŽP overuje vek domu, ktorý musí byť postavený pred rokom 2013, nárok na finančný príspevok nemajú ani majitelia chát a iných stavieb. „Ak na zozname nie ste a dom ste mali poškodený, žiadosť viete podať a SAŽP vás následne vyzve, aby ste zabezpečili zaradenie do zoznamu cez starostu vašej obce. Alebo môžete najprv o zaradenie požiadať starostu, a následne žiadosť podať,“ vysvetľuje Kristína Korčeková, zástupkyňa riaditeľa SAŽP.


Majitelia rodinných domov, ktorí majú sťažený prístup k internetu, sa môžu obrátiť nielen na regionálne kancelárie v Prešove a v Košiciach, ale aj na zaškolených pracovníkov obecných a mestských úradov. Pomôžu s vysvetlením podmienok výzvy, s vyplnením formulára žiadosti, prekontrolovaním jej správnosti a úplnosti príloh. Zoznam a kontaktné údaje dostupných pracovníkov bude postupne zverejnený na webe www.obnovdom.sk.

K žiadosti je potrebné priložiť plnomocenstvo pre žiadateľa v prípade viacerých spoluvlastníkov domu, farebnú dokumentáciu domu pred obnovou a potvrdenie o vlastníctve bankového účtu.

Energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH) stačí predložiť spolu s ECB po obnove až pri koncovej žiadosťou o platbu, teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. „Záujemcom však dôrazne odporúčame zaobstarať si energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie pred obnovou čo najskôr, keďže aj vďaka nim bude žiadateľ vedieť, akými úpravami svojho domu dosiahne minimálnu potrebnú úsporu 25 %,“ dodáva Kristína Korčeková.


Inštruktážne video s informáciou, ako vyplniť žiadosť, je zverejnené na youtubovom kanáli Obnov dom a na webstránke www.obnovdom.sk. Všetky potrebné informácie sa žiadatelia dozvedia aj na Zelenej linke 0800 144 440 alebo v regionálnych kanceláriách Košice a Prešov.

22.11.2023

Online seminár k Mimoriadnej výzve č.5

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) zrealizovala dňa 15.11.2023 online odborný seminár pre starostov obcí postihnutých krupobitím v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasením v Prešovskom kraji.Seminár bol zameraný na oboznámenie starostov s podmienkami Mimoriadnej výzvy č.5 a prezentáciu odporúčaných postupov pri sanácii objektov poškodených zemetrasením zo strany SKSI. Po odborných prezentáciách seminár pokračoval diskusiou.

16.11.2023

Envirorezort predstavil podmienky mimoriadnej výzvy pre samosprávy zasiahnuté zemetrasením a veternou smršťou

Majitelia viac než tisícky rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji budú môcť požiadať o finančný príspevok od 1. decembra, a to až do výšky 22 800 eur s DPH. Novinkou je vyplatenie zálohy 7-tisíc eur, pričom intenzita pomoci môže dosiahnuť až 95 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Podmienky výzvy sú zverejnené na www.obnovdom.sk.

„Táto pomoc štátu na obnovu rodinných domov je nasmerovaná k domácnostiam, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie po júlovom krupobití a po októbrovom zemetrasení. Štát má slúžiť ľuďom, robíme všetko preto, aby finančná schéma bola spustená čím skôr a pomoc včas doručená občanom. Oceňujem nasadenie úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, rovnako aj tím odborníkov zo Slovenskej agentúry životného prostredia,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Program Obnov dom a jeho výzvy spravuje Slovenská agentúra životného prostredia, financovaný je z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. „Ako podpredseda vlády Slovenskej republiky som nesmierne rád, že sa nám podarilo vyčleniť finančnú pomoc na podporu miest postihnutých živelnými pohromami. Pomoc z Plánu obnovy je určená pre minimálne 1000 postihnutých domácností a s príspevkom až do výšky 22 800 eur. V rámci tejto výzvy je potrebné dodržať súlad s Plánom obnovy a odolnosti a dbať na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov,“ dodáva podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti Peter Kmec.

Podmienky získania finančného príspevku sú zjednodušené. Minimálna požadovaná úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá bude na úrovni 25 %. V predchádzajúcich výzvach musela byť vyššia ako 30 %. Oprávnenými výdavkami budú do určitej miery tiež náklady na opravu poškodených stien po zemetrasení. Pre domy poškodené krupobitím a zemetrasením bude umožnená výmena strešnej krytiny aj v prípade, že strecha bola poškodená, no nejedná sa o teplovýmennú plochu s azbestovou krytinou. Na získanie príspevku bude nutné potvrdenie obce o poškodení domu. Slovenská agentúra životného prostredia bude potvrdenie získavať priamo od obcí.

Ďalšou úpravou je, že k žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty, spolu s ECB po obnove, bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu – teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. SAŽP však odporúča si tieto dokumenty zaobstarať čo najskôr, a to z dôvodu nastavenia opatrení tak, aby bola dosiahnutá minimálna úspora primárnej energie.

Žiadosti bude prijímať Slovenská agentúra životného prostredia elektronicky, ale aj písomne. „Majitelia rodinných domov, ktorí majú sťažený prístup k internetu, sa budú môcť obrátiť nielen na regionálne kancelárie, ale tiež na vyškolených pracovníkov obecných a mestských úradov, ktorí im pomôžu,“ uzavrel Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP. Príručka pre žiadateľa, vzorová žiadosť, ako aj ďalšie náležitosti výzvy sú zverejnené na www.obnovdom.sk. Žiadosti bude možné podávať od 1. decembra 2023 do 31. júla 2024.

09.11.2023

Žiadateľom môže byť vyplatená záloha až do výšky 7000 EUR

Mimoriadnu výzvu pre obce a mestá postihnuté zemetrasením a veternou smršťou (krupobitím) plánuje SAŽP spustiť 1. decembra. Podmienky výzvy zverejní už 15. novembra.Mimoriadnu výzvu pre obce a mestá postihnuté zemetrasením a veternou smršťou (krupobitím) plánuje SAŽP spustiť 1. decembra. Podmienky výzvy zverejní už 15. novembra.Bratislava, 9. novembra 2023

Mimoriadnu výzvu pre obce a mestá  postihnuté zemetrasením a veternou smršťou (krupobitím)  plánuje SAŽP spustiť 1. decembra. Podmienky výzvy zverejní už 15. novembra. 

Žiadateľom môže byť vyplatená záloha až do výšky 7000 EUR

O finančný príspevok budú môcť majitelia rodinných domov poškodených po krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a po zemetrasení v Prešovskom kraji požiadať od 1. decembra. 
Výzva na obnovu rodinných domov je nasmerovaná k domácnostiam, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie po júlovom krupobití a po októbrovom zemetrasení. Otvorená bude len pre zasiahnuté regióny a je na ňu predbežne vyhradená suma 22,8 miliónov eur. Minimálne 1000 domácností tak môže získať príspevok z plánu obnovy až do výšky 22 800 EUR s DPH. Ďalšou novinkou je, že minimálna úspora primárnej energie, ktorá musí byť obnovou rodinného domu dosiahnutá, bude na úrovni 25%.

 „Som veľmi rád, že sa nám v priebehu pár dní podarilo pripraviť návrh tejto mimoriadnej výzvy. V stredu, 8. novembra sme jej návrh poslali na Úrad vlády, na Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI),  ktorá sa podieľala na mapovaní škôd priamo na mieste a tiež na zástupcov krajov postihnutých živelnou pohromou. Záleží nám na tom, aby táto mimoriadna výzva bola šitá na mieru majiteľom zničených rodinných domov,“ povedal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP. 

Po podpísaní zmluvy bude úspešným žiadateľom odoslaná záloha až do výšky 7000 EUR.

K žiadosti nebude potrebný energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH). Tieto dokumenty, spolu s ECB po obnove, bude stačiť predložiť po ukončení obnovy spolu s koncovou žiadosťou o platbu – teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

„Oproti iným výzvam bude vyššia aj intenzita pomoci, a to až na úrovni 95 % z celkových oprávnených nákladov,“ dodal M. Kerestúr.
Vedenie SAŽP je v intenzívnom kontakte so zástupcami postihnutých miest a obcí. 
„Záleží nám na spätnej väzbe od starostov zasiahnutých oblastí s cieľom nastaviť podmienky výzvy tak, aby boli pre ľudí zrozumiteľné a dostupné. Pre potreby tejto výzvy taktiež meníme spôsob podania žiadostí tak, že „rýchle prsty“ už nebudú zohrávať žiadnu rolu. Na zapojenie sa do výzvy budú mať žiadatelia dosť času, rádovo v mesiacoch,“ vysvetľuje M. Kerestúr. 

SAŽP zverejní znenie mimoriadnej výzvy č. 5 spolu s príručkou žiadateľa už 15. novembra na www.obnovdom.sk.

Viac informácií nájdu majitelia rodinných domov aj na YouTube kanáli Obnov dom a na sociálnych sieťach.

20.10.2023

SAŽP zverejnila formulár pre vyjadrenie nezáväzného záujmu o príspevok na obnovu domu

Slovenská agentúra životného prostredia mapuje záujem majiteľov rodinných domov o príspevok na obnovu domu z programu Obnov dom. Na webovej stránke www.obnovdom.sk v piatok, 13. októbra zverejnila formulár pre vyjadrenie nezáväzného záujmu o príspevok na obnovu domu.SAŽP má záujem zistiť mieru pripravenosti majiteľov rodinných domov, napríklad či majú k dispozícií potrebné dokumenty ako energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie.
Majitelia rodinných domov sa môžu otvorene vyjadriť aj k ďalším pripravovaným výzvam a čo by v nich uvítali. O dotazník je veľký záujem, v priebehu troch dní ho vyplnilo 200 ľudí.

„Zaujíma nás nielen Vaše odhodlanie obnovovať, ale aj pripravenosť dom obnoviť. Radi by sme získali informáciu, či je Váš rodinný dom oprávnený príspevok získať, a čo by ste zmenili v ďalších výzvach,“ vyzýva SAŽP v online dotazníku. Reaguje tak na požiadavku žiadateľov a odborníkov, aby sa upravili podmienky výzvy aj prijímania žiadosti, keďže štvrtá výzva bola uzavretá do 70 minút po vygenerovaní a vyplnení 10 000-cej žiadosti.

„Štvrtá výzva nie je posledná. Najneskôr v januári 2024 zverejníme informáciu o Výzve č. 5, ktorá bude spustená začiatkom jari. Výstupy z nášho prieskumu budú podkladom na jej redizajn, ktorý je potrebný aj z dôvodu limitovaných prostriedkov plánu obnovy. Ukázalo sa totiž, že záujem o podporu obnovy rodinných domov výrazne prevyšuje kapacity programu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý celkovo môže podporiť 25 164 rodinných domov. Je preto dôležité, aby sme pravidlá nastavili na potreby práve tých majiteľov rodinných domov, ktorí sú na obnovu pripravení a dokážu je zrealizovať najneskôr do začiatku roka 2026,“ vysvetlila Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.

Výsledky prieskumu zverejní agentúra začiatkom novembra.
10.10.2023

Stanovisko SAŽP k výpadku funkčnosti pri prijímaní žiadostí

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v pondelok, 9. októbra zaznamenala výrazný výpadok funkčnosti webu http://www.obnovdom.sk www.obnovdom.sk, čo narušilo plynulosť generovania elektronických formulárov pre Výzvu č. 4. na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na obnovu rodinných domov. Výpadok bol podľa analyzovaných dát spôsobený externým zásahom. Uvedenú udalosť sme nahlásili na MIRRI a NBÚ ako bezpečnostný incident. Viac informácií sa dozviete TU.09.10.2023

O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem: Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu a desať minút.

Štvrtá výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnov dom je uzavretá. Vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa naplnil cieľ 10 000 podaných žiadostí za hodinu a desať minút.Žiadatelia sa mohli prihlasovať do výzvy prostredníctvom stránky obnovdom.sk od 9.00 hod. ráno. Spustenie prihlasovania narušil masívny kybernetický útok (DDoS), kedy boli na stránku zaznamenávané milióny dopytov na pripojenie súčasne. Z toho dôvodu dočasne nebolo možné formulár generovať a ani stránku navštíviť. SAŽP útok prešetruje.
„Operatívne sme situáciu riešili a následne bolo možné formuláre vypĺňať a zasielať. Jednu hodinu a desať minút od spustenia prihlasovania sa tak podarilo výzvu naplniť. Uvedomujeme si, že záujem ľudí prevyšoval kapacitné možnosti výzvy, preto po uzatvorení výzvy okrem 10 000 úspešných žiadateľov vidíme aj frustráciu na strane tých, ktorým sa nepodarilo do výzvy prihlásiť. Žiadatelia, ktorí mali pripravené dokumenty ako energetický certifikát alebo projektové hodnotenie domu, sa nemusia obávať, že si ich vybavovali zbytočne. SAŽP pripravuje ďalšiu výzvu v roku 2024,“ uviedol Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Rýchlosť, akou dnes bolo vygenerovaných 10 000 formulárov žiadosti poukazuje na výrazný záujem občanov o podporu obnovy ich domov. K dnešnému dňu tak SAŽP eviduje viac než 20 000 žiadateľov. Celkovo má Plán obnovy možnosť podporiť obnovu 25 000 rodinných domov. Na rok 2024 sú preto plánované ďalšie výzvy, avšak s menším rozsahom.

Rýchlosť, akou dnes bolo vygenerovaných 10 000 formulárov žiadosti poukazuje na výrazný záujem občanov o podporu obnovy ich domov. K dnešnému dňu tak SAŽP eviduje viac než 20 000 žiadateľov. Celkovo má Plán obnovy možnosť podporiť obnovu 25 000 rodinných domov. Na rok 2024 sú preto plánované ďalšie výzvy, avšak s menším rozsahom.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia vyvinuli maximálne úsilie, aby boli podmienky novej výzvy pre záujemcov atraktívnejšie, aby sa zjednodušil proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia.

SAŽP upozorňuje, že od vygenerovania online formulára majú žiadatelia 90 dní na doručenie kompletnej a úplnej žiadosti. Spolu s formulárom treba doručiť aj povinné prílohy, jednou z nich je aj energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie pred obnovou domu.

Zároveň SAŽP ubezpečuje žiadateľov, že po úspešnom vyplnení a vygenerovaní formulára už nezáleží na rýchlosti doručenia, dôležité je, aby sa formulár neposielal samostatne, ale už s povinnými prílohami.

V rámci štvrtej výzvy je vyčlenených 190 miliónov eur a SAŽP uzavrie s každým úspešným žiadateľom zmluvu na 19-tisíc eur.
06.10.2023

V pondelok môžete požiadať o dotáciu na obnovu domu

Slovenská agentúra životného prostredia je pripravená na prijímanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domov z programu Plánu obnovy a odolnosti SR. Od pondelka, 9. októbra od 9:00, môžu všetci záujemcovia vyplniť online formulár, ktorý bude zverejnený na webovej stránke www.obnovdom.sk a zapojiť sa tak do štvrtej výzvy Obnov dom.V jednoduchom formulári žiadosti bude potrebné vyplniť informácie nielen o žiadateľovi, ktorý žiadosť vyplní a podpíše, ale aj údaje týkajúce sa ďalších spoluvlastníkov. Upozorňujeme, že žiadosť musí byť predložená do 90 dní od zaevidovania elektronického formulára. Predložením sa chápe zaslanie žiadosti s prílohami poštou, odovzdanie osobne na niektorej z regionálnych kancelárií alebo elektronické zaslanie do e-schránky SAŽP. Žiadosť musí byť úplná – teda pozostávať z podpísaného formulára a s priloženými prílohami. Povinnou prílohou je energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie, a farebné fotografie domu. Bez týchto dokumentov je zbytočné žiadosť posielať. Aktuálnu verziu výzvy, spolu so vzorom formuláru či prílohy č. 5 – fotodokumentácie, nájdete na https://obnovdom.sk/dokumenty/vyzva-4.php.

V novom kole môže dostať finančný príspevok ďalších desať tisíc domácností. Výška podpory ostáva nezmenená. Najviac 15 tisíc eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent alebo 19 tisíc eur pri úspore viac ako 60 percent. Majiteľovi rodinného domu bude preplatených 75 percent z celkových oprávnených výdavkov. Ak obnovu stihne do 31. októbra 2024 a do tohto termínu predloží aj žiadosť o platbu, môže získať až 80 percent celkových oprávnených výdavkov.

Majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. SAŽP čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických aut. V novej výzve boli doplnené aj jednotkové ceny pre vytvorenie akumulačnej nádrže na vodu úpravou existujúcej stavby – napríklad nepoužívaného septiku.

„Odporúčame žiadateľom po vyplnení online formulára skutočne využiť lehotu 90 dní na predloženie žiadosti. Po predložení žiadosti začne SAŽP žiadosť hodnotiť, a ak v nej budú chýbať povinné prílohy, zašle výzvu na doplnenie s lehotou maximálne 15 dní. Ak nemáte pripravený certifikát alebo projektové hodnotenie, ukrátite sa o vzácny čas na jeho prípravu a príspevok nemusíte získať,“ vysvetľuje Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.

V prípade otázok sú pre žiadateľov dostupné regionálne kancelárie, zelená linka (0800 144 440), ako aj online konzultácie na YouTube kanály ObnovDom. Posledná živá konzultácia sa uskutoční dnes od 13:00.
27.09.2023

Slovenská agentúra životného prostredia vyhodnotila všetky žiadosti z tretej výzvy obnov dom

Majitelia rodinných domov, ktorí sa zapojili do tretej výzvy Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti SR už vedia, či splnili podmienky na vyplatenie príspevku až do výšky 19 000 eur. Slovenská agentúra životného prostredia ku 22. septembru posúdila všetky predložené žiadosti. V rámci troch výziev je tak spracovaných 12 383 žiadostí.Konferenciu otvorila Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a Milan Chrenko, minister životného prostredia. Lívia Vašáková zdôraznila, že obnova rodinných domov je vlajková loď programu. Vzhľadom na to, že počet domov, ktoré čakajú na svoju obnovu, je veľký, tak ak aspoň časť z nich prejde kvalitnou obnovou, malo by to byť na Slovensku aj vidieť. Milan Chrenko ocenil súťaž ako dobrý príklad toho, že životné prostredie a architektonické umenie dokážu koexistovať a vzájomne sa dopĺňať.

„Viac ako polovica z nich, 56 %, je kladne vyhodnotených a vysoké percento z nich je už aj zazmluvnených. Približne 30 % z uvedeného počtu predložených žiadostí bolo dožiadaných na doplnenie prílohy, alebo vysvetlenie nesúladov,“ upresnil Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Tretia výzva bola vyhlásená 24. apríla 2023 a vďaka vysokému záujmu žiadateľov sa podarilo naplniť alokáciu 10 000 žiadostí v priebehu jedného dňa.

„Vyhodnotenie všetkých žiadostí je výborná správa. Ukázalo sa, že zmeny v manažovaní projektu, prenastavenie a zrýchlenie jeho procesov, priniesli svoje ovocie. Ide o dôležitý krok najmä vo vzťahu k občanom, ktorí sa do projektu zapojili. Dnes už vedia, v akom stave je ich žiadosť a môžu tak pokračovať v obnove svojich rodinných domov. Vďaka plánu obnovy tak zlepšia kvalitu svojho bývania, ušetria na nákladoch na energie a v neposlednom rade zvýšia kvalitu životného prostredia,“ zhodnotila podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková.

Vyhodnotenie tretej výzvy pred spustením prijímania nových žiadostí ocenilo aj ministerstvo životného prostredia. „Reštartom výzvy sme sa na rezorte zaoberali od prvého dňa. Chcem sa poďakovať novému vedeniu SAŽP a všetkým kolegom, že dokázali v krátkom čase znásobiť rýchlosť vyhodnocovania žiadostí,“ vyhlásil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Podľa ministrových slov neexistuje lepší, hmatateľnejší a viditeľnejší príklad, že ochrana životného prostredia neobmedzuje. Práve naopak, ponúka obrovskú príležitosť znížiť domácnostiam účty za energie, znížiť závislosť krajiny na fosílnych palivách a podporiť nové pracovné príležitosti v regiónoch Slovenska.

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje spustenie štvrtej výzvy 9. októbra. Otvorená bude opäť pre 10-tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po vyplnení formulára budú mať žiadatelia 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami. Povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

„Po spracovaní všetkých žiadostí z tretej výzvy sme sa výrazne priblížili k cieľu 13 000 realizovaných obnov rodinných domov do roku 2024. Po spustení štvrtej výzvy, ktorá predpokladá prijatie 10 000 nových žiadostí, aj k celkovému cieľu 25 000 realizovaných obnov do roku 2026. Pre štvrtú výzvu sme rozšírili komunikačné kanály a spôsoby informovania záujemcov o podmienkach zapojenia sa. Už budúci pondelok budeme pokračovať v živých online konzultáciách, kde spolu s generálnym riaditeľom odpovedáme na otázky žiadateľov v priamom prenose na našom youtube. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na portáli www.obnovdom.sk, na youtube kanáli Obnov dom a na sociálnych sieťach,“ dodala Kristína Korčeková, zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP.
22.09.2023

Dotácie na obnovu rodinných domov IV. Odborný online seminár

Začiatkom septembra sa uskutočnil online seminár pre odbornú verejnosť, ktorý bol venovaný téme obnovy rodinných domov a novo vyhlásenej Výzve č. 4. Online seminár organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP). O odborným garantom seminára bol prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Videozáznamy vybraných prednášok si môžete pozrieť na YouTube kanály SKSI na nasledujúcich linkách:Podmienka výzvy číslo 4. zameranej na obnovu rodinných domov, Kristína Korčeková (SAŽP)
Najčastejšie nedostatky pri kontrole žiadosti v rámci tretej výzvy, Omar Temori (SAŽP)
K plánovaným legislatívnym zmenám v oblasti EHB, Alena Ohradzanská (MDSR)
12.09.2023

Konferencia "Nebúrajte, obnovujte!" Obnovujeme teraz za lepšie prostredie pre život

Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP) a Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA) usporiadali v utorok 12. septembra 2023 v kinosále SNG konferenciu s názvom „Nebúrajte, obnovujte!“, kde sa predstavili výsledky súťaží na obnovu typických rodinných domov na Slovensku a prediskutovali tri hlavné témy: udržateľnosť, inkluzivita a krása.Konferenciu otvorila Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a Milan Chrenko, minister životného prostredia. Lívia Vašáková zdôraznila, že obnova rodinných domov je vlajková loď programu. Vzhľadom na to, že počet domov, ktoré čakajú na svoju obnovu, je veľký, tak ak aspoň časť z nich prejde kvalitnou obnovou, malo by to byť na Slovensku aj vidieť. Milan Chrenko ocenil súťaž ako dobrý príklad toho, že životné prostredie a architektonické umenie dokážu koexistovať a vzájomne sa dopĺňať.

AKO UDRŽATEĽNE OBNOVIŤ DOM?


Udržateľnosť zohráva v súčasnosti kľúčovú úlohu a zasahuje všetky projekty bez ohľadu na mierku, a teda aj obnovu rodinných domov. Cieľ obnoviť a energeticky zefektívniť 25-tisíc domov je vo výsledku veľký objem práce. Prvý blok poukázal na dôležité zásady pri obnove typových rodinných domov, ktoré môžu byť precedensom, ale aj príkladom postupného zlepšovania ich technického stavu a vnútorného priestoru s dôrazom na energetickú udržateľnosť.

Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP vo svojej úvodnej prezentácii uviedol, že na Slovensku je postavených vyše 1 milión rodinných domov, z toho 300-tisíc z nich potrebuje obnoviť. Je to teda výnimočná príležitosť na spojenie sveta stavebných inžinierov a sveta architektov. SAŽP sa snaží byť bližšie potenciálnym žiadateľom a poskytnúť im vizuály, ktoré môžu byť inšpiráciou ako sa zhostiť obnovy jednotlivých rodinných domov. Za najpodstatnejšiu považuje zmenu myslenia, teda že dom netreba zbúrať.

Nasledovala panelová diskusia s hosťami: Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP, Richard Paksi, analytik Budovy pre budúcnosť, Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre pasívne domy a Manifest 2020 a Roman Ruhig, architekt, autor víťazného návrhu súťaže obnovy rodinných domov. Diskusiu moderoval Martin Zaiček.

REGENERÁCIA - INKLUZIVITOU K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE


Ako reagujú architekti na stále sa zvyšujúci dopyt po environmentálne zodpovedných riešeniach? Aká je úloha architektov, ale aj bežných ľudí (investorov) vo vytváraní priestoru, ktorý bude slúžiť všetkým a zároveň bude environmentálne spravodlivý?

Lucia Szabová, z Platformy Klimatická koalícia a o. z. Znepokojené matky na tému „Energetická chudoba“ vo svojej úvodnej prezentácii k druhému bloku pripomenula, že ľudia z príjmovej chudoby často spadajú aj do energetickej chudoby. Niekedy sú títo ľudia v spoločnosti skrytí. Je to obvykle domácnosť, ktorá nemá dosť prostriedkov na zaplatenie výdavkov za energie, alebo po zaplatení za energie nemá dosť prostriedkov na ostatné výdavky. Ide často o osamelých rodičov, veľké rodiny, seniorov alebo osamelo žijúcich ľudí. Žijú v špecifických podmienkach a majú často problém rozhodnúť sa, či vôbec ísť do žiadosti o dotáciu a zobrať si k tomu pôžičku s rizikom, že dotáciu nedostanú.

Panelovú diskusiu s hosťami: Milan Zvara, riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR, Lucia Szabová, Platforma Klimatická koalícia a o. z. Znepokojené matky, Nora Vranová, predsedníčka SKA a predsedníčka poroty súťaží Obnov dom a Martin Kvitkovský, architekt víťazného návrhu súťaže obnovy rodinných domov, moderoval Martin Zaiček.

Nora Vranová v kontexte inklúzie apelovala na to, že dopady klímy by sme mali byť schopní znášať bez ohľadu na naše postavenie. Myšlienka na energetickú chudobu bola prítomná aj v hodnotení súťažných návrhov. Porota ocenila, ak architekti vo svojich návrhoch viac redukovali ako pridávali. Milan Zvara uviedol, že energetická chudoba ako samostatný koncept by mala byť zadefinovaná do konca roku. Obnova domov „light“ by sa mala týkať práve skupín, ktoré by mohli spadať pod energetickú chudobu.

Architekt Martin Kvitkovský v súvislosti s uhlíkovou neutralitou poznamenal, že v ateliéri sa intenzívne venujú dlhovekosti stavieb. Pri novostavbách si vytvárajú modelové situácie, čo všetko môže stavbu počas jej životnosti postretnúť. Pracujú vždy s primeranou mierkou priestoru pre klienta a snažia sa klienta usmerniť, keďže často prichádzajú s prehnanými požiadavkami.

Lucia Szabová súhlasila, že ide najmä o návrat k zdravému rozumu. Ako príklad uviedla cirkulárnu ekonomiku. Už teraz musíme rozoberať a znovu využívať rôzne materiály. Pripomenula, že obavy či energetická efektívnosť povedie k zníženej kvalite života, ukáže až budúcnosť a že otázka skôr stojí na tom, čo definujeme ako kvalitu života.

V medziprograme Jaroslav Adamkovič, riaditeľ regionálnych kancelárií „Obnov dom“ priniesol „Príbehy obnovy domov z pohľadu regionálnych kancelárií“. Regionálne kancelárie v desiatich mestách intenzívne pracujú so záujemcami o príspevky, o čom svedčí v priebehu štyroch výziev takmer 50-tisíc telefonických konzultácií, viac ako 20-tisíc emailových odpovedí a vyše 16-tisíc osobných konzultácií.

KRÁSA, ČO OSTANE AJ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE


Ako môžu malí investori reagovať pri plánovaní investície do obnovy, rešpektovať aspekty udržateľnosti a pritom nezabudnúť na potrebu estetiky prostredia domu, ale aj prostredia miest a obcí? To bola téma tretieho bloku konferencie.

Pavel Paňák, architekt a jeden z porotcov súťaže, vo svojej prezentácii pripomenul základné princípy krásnej a kvalitnej architektúry. V kontexte témy konferencie zdôraznil, že domy sú krásne preto, že im rozumieme, ako sú konštrukčne zostavené. Aj zateplenie sa dá urobiť pravdivo a krásne, keď v jeho novej podobe vzniká nová kvalita. Ak vieme na architektúre čítať, že mala viac životov, že má svoju históriu, odráža pamäť miesta, ponúka vrstvenie príbehu, to je krásne. Ako príklad uviedol, že obnova nemusí byť ambiciózna, stačí keď je obyčajná a keď nezmanipuluje proporcie pôvodnej stavby.

Panelovú diskusiu s hosťami: Henrich Krejčí, riaditeľ Odboru zelenej ekonomiky NIKA POO, Pavel Paňák, architekt a porotca súťaží obnovy rodinných domov, Zuzana Pastirčák Duchová, koordinátorka programu EÚ Kreatívna Európa a popularizátorka princípov NEB na Slovensku a Jana Benková, architektka víťazného návrhu súťaže, moderoval Martin Zaiček.

NEBÚRAJME, OBNOVUJME! - KATALÓG OCENENÝCH PROJEKTOV


Inštitút Slovenskej komory architektov pripravil v rokoch 2022 a 2023 pre Slovenskú agentúru životného prostredia sériu súťaží návrhov pre hľadanie zodpovedných riešení obnovy najčastejšie sa vyskytujúcich rodinných domov na Slovensku. Vzišlo z nich 30 ocenených a odmenených návrhov, ktoré sú v katalógu prezentované.

Zlepšenie energetických vlastností týchto domov je okrem zvýšenia kvality jeho stavebno-fyzikálnych vlastností tiež príležitosťou skvalitniť aj iné aspekty ich obytného komfortu.

Výsledky súťaží návrhov majú slúžiť ako súhrn možných riešení, akýsi „manuál“ pre individuálnych žiadateľov o podporu, ktorí chcú svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním ocenených návrhov v tomto katalógu je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie, vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku a životný štandard s presahom k výzvam budúcnosti najbližších dekád.

Online verzia katalógu je dostupná online na ISSUU vydavateľa ISKA:
https://issuu.com/institutska/docs/neburajme_obnovujme_sutaz_obnova_rodinnych_domov_k

Realizácia:
Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP)
v spolupráci s:
Inštitút Slovenskej Komory architektov (ISKA)

Záštita:
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
Slovenská komora architektov (SKA)

Kontakt pre médiá:
iska@iska.sk +421 910 443 413
sazp@sazp.sk +421 850 221 715

https://www.sazp.sk/
https://obnovdom.sk/
11.09.2023

Informácia k možnosti predĺženia lehoty na odpovedanie na doručenú Výzvu na doplnenie:

Ak je žiadateľovi, ktorý sa zapojil do Výzvy č. 3, v rámci posudzovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu doručená od SAŽP výzva na doplnenie, v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať o predĺženie stanovenej lehoty na odpoveď na výzvu na doplnenie e-mailom na adresu obnovdom-centrala@sazp.sk. V žiadosti o predĺženie lehoty musí byť uvedený kód žiadosti a dôvod predĺženia.SAŽP oznamuje žiadateľom, že každej doručenej žiadosti o predĺženie lehoty, ktorá bude odôvodnená, vyhovie a doplnenie chýbajúcich príloh, informácií, resp. vysvetlení bude možné doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v termíne do 40 pracovných dní od doručenia Výzvy na doplnenie. O tejto skutočnosti bude žiadateľ notifikovaný prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Upozorňujeme, že chýbajúce prílohy, informácie, resp. vysvetlenia je potrebné doručiť v zmysle inštrukcií vo Výzve na doplnenie a to:

 • elektronicky do e-schránky SAŽP na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk

 • alebo

 • listinne prostredníctvom pošty (odporúčame zaslať formou doporučenej zásielky), kuriérom alebo osobne na adresu:
  Slovenská agentúra životného prostredia
  Rožňavská 24
  821 04 Bratislava
05.09.2023

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotle na biomasu či batériové úložiská

V poradí štvrtá výzva bude zverejnená zajtra. Žiadosti možno podávať od 9. októbra.

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zajtra vyhlásia ďalšiu výzvu Obnov dom. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti.Podľa envirorezortu je znižovanie energetickej náročnosti domov významnou súčasťou riešenia klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti krajiny, podpory nových pracovných miest, lokálnych firiem a zároveň konkrétnou pomocou pre domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

„Teší ma, že obnova rodinných domov, ako jeden z najväčších projektov plánu obnovy, napreduje. Okrem vyhlásenia ďalšej, v poradí štvrtej výzvy sa zároveň Slovenskej agentúre životného prostredia podarilo výrazne zrýchliť procesy pri vyhodnocovaní doterajších žiadostí. Sú vyhodnotené obe pilotné výzvy a vyše 80 % žiadostí z 3. výzvy, čo znamená, že dnes už vyše 10-tisíc ľudí pozná výsledok svojej žiadosti. Som rada, že vďaka plánu obnovy si môžu občania obnoviť rodinný dom tak, aby nielen zlepšili kvalitu bývania, ale aj optimalizovali náklady na energie a v neposlednom rade zvýšili kvalitu životného prostredia,“ uviedla podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková.

Podľa Milana Chrenka, ministra životného prostredia, je výzva Obnov dom ilustračným príkladom, ako ochrana životného prostredia ponúka obrovskú príležitosť podporiť rodiny, domácnosti a regióny.

„Znižovanie spotreby energií znižuje závislosť krajiny na fosílnych palivách, je podstatnou súčasťou posilňovania energetickej bezpečnosti krajiny a v neposlednom rade významným krokom pri riešení klimatickej zmeny. No predovšetkým investície od obnovy domu sa každý mesiac domácnostiam zúročia v nižších faktúrach za energie,“ doplnil.

V novom kole štát plánuje podporiť ďalších desať tisíc domácností. Podávanie žiadostí sa spustí 9. októbra 2023. Majitelia domov tak majú komfortný čas na prípravu. Parametre novej výzvy sú nastavené aj na základe skúseností z prvých troch kôl. Zjednodušené kritériá sú tak aplikované aj v tejto výzve a do štvrtého kola sa môžu zapojiť aj žiadatelia, ktorí sa zapojili do predchádzajúcich výziev a nesplnili podmienky.

Oproti pilotným výzvam je stále zrušená podmienka trvalého pobytu v nehnuteľnosti, nie je potrebné potvrdenie zo stavebného úradu a nepreukazujú sa podlžnosti v sociálnej či zdravotnej poisťovni alebo na daňovom úrade.

Okrem zjednodušenia výzvy prináša štvrté kolo ďalšie zmeny. Majitelia budú môcť čiastočne financovať aj inštaláciu biomasového kotla, vyvložkovanie komína či batériové úložisko k fotovoltike. SAŽP čiastočne preplatí aj projekt protipožiarnej ochrany, ktorý je dôležitý práve pri inštalácii fotovoltických panelov a domácich wallboxov na nabíjanie elektrických aut.

„Výška podpory ostáva nezmenená. Najviac 15 tisíc eur pri úspore primárnej energie v rozsahu 30 až 60 percent alebo 19 tisíc eur pri úspore viac ako 60 percent. Majiteľovi rodinného domu bude preplatených 75 percent z celkových oprávnených výdavkov. Ak obnovu stihne do 31. októbra 2024 a do tohto termínu predloží aj žiadosť o platbu, môže získať až 80 percent celkových oprávnených výdavkov,“ vysvetľuje Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Podľa jeho slov chce agentúra zvýhodnením motivovať majiteľov rodinných domov, ktorí sa na obnovu dôsledne pripravujú. V predstihu oslovia odborníkov na vypracovanie projektového energetického hodnotenie alebo energetického certifikátu, overia si dostupnosť dodávateľov a prepočítajú si časovú i finančnú náročnosť stavebných úprav.

V doterajších troch výzvach požiadalo o finančný príspevok 12 386 záujemcov, z toho 1467 už uzatvorilo zmluvu so Slovenskou agentúrou životného prostredia a svoj rodinný dom mení na moderné a energeticky úsporné bývanie. Obnovu ukončilo aspoň 110 žiadateľov, ktorí zaslali žiadosť o vyplatenie príspevku.

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10 tisíc záujemcov a je na ňu alokovaná suma 190 miliónov eur. K dispozícii pre konzultácie sú aj naďalej regionálne centrá, Zelená linka MŽP SR a SAŽP bude pravidelne informovať žiadateľov aj prostredníctvom newslettera a cez sociálne siete.
16.08.2023

O jednu povinnosť menej

Milí majitelia rodinných domov, na základe Vašich podnetov a skúseností z praxe upúšťame od vyžadovania registrácie na verejnom portáli Informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy a odolnosti ISPO, v čase pred podpisom zmluvy. Potrebná výmena dát bude zabezpečená iným spôsobom. Veríme, že odstránenie tejto povinnosti zníži administratívnu záťaž a uľahčí Váš prístup k finančnému príspevku na obnovu domu z Plánu obnovy a odolnosti SR.

15.08.2023

Dve z troch výziev Obnov dom sú vyhodnotené. Tretia je spracovaná na 60 %

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zdesaťnásobila rýchlosť vyhodnocovania žiadostí. Vďaka tomu sa k dnešnému dňu podarilo vyhodnotiť prvé dve pilotné výzvy. Aktuálne agentúra finišuje spracovávanie tretej výzvy, ktorá bol vyhlásená v apríli. V súčasnosti je táto vyhodnotená na 60 %.„Dve pilotné výzvy máme vyhodnotené, pri tretej sa dostávame do poslednej tretiny. Robíme maximum, aby sme v najbližších týždňoch výzvu vyhodnotili,“ hovorí Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia za posledné dva mesiace upravila procesy vyhodnocovania žiadostí v rámci výziev Obnov dom. Týždenne tak dokáže vyhodnotiť od 400 do 530 žiadostí, čo je v porovnaní s aprílom desaťnásobne viac. Ide o výsledok viacerých organizačných opatrení - boli zavedené pracovné soboty, zintenzívnila sa komunikácia so žiadateľmi a zefektívnilo sa hodnotenie, vďaka čomu sa za jeden deň vyhodnotilo toľko žiadostí, ako pred dvomi mesiacmi za týždeň.

„Už teraz máme prvé pozitívne ohlasy od žiadateľov, ktorí so stavebnými úpravami na svojom rodinnom dome čakali. Chceli mať v rukách vyjadrenie SAŽP, či splnili podmienky k získaniu finančného príspevku, aby nešli do rizika. Tým, že sme hodnotiaci proces urýchlili, žiadateľom sme umožnili využiť ešte túto stavebnú sezónu,“ dopĺňa Jaroslav Adamkovič, riaditeľ odboru koordinácie regionálnych pracovísk.

Podľa Slovenskej agentúry životného prostredia sa vďaka týmto zmenám podarilo splniť záväzok vyhodnotiť žiadosti do 15. augusta 2023 pri dvoch z troch výziev. V prípade tretej výzvy zostáva spracovať približne 40 % žiadostí.

Súbežne s vyhodnocovaním SAŽP pripravuje aj štvrtú výzvu, ktorá bude vyhlásená 6. septembra a prijímanie žiadostí sa spustí 9. októbra. Výzva bude otvorená pre 10 000 žiadateľov. Prihlásiť sa do nej môžu aj majitelia rodinných domov, ktorí boli v predošlých výzvach neúspešní. Do žiadosti môžu zahrnúť aj náklady na biomasový kotol na pelety, úpravu komína a batériové úložisko napojené na fotovoltiku.
10.08.2023

V septembri bude vyhlásená nová výzva Obnov dom

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko.Podľa ministerstva životného prostredia znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri zmene klímy, tak aj pri závislosti krajiny na fosílnych palivách.

„Budovy môžu za spotrebu až 40-tich percent svetovej energie a sú zodpovedné za 36 percent emisií CO 2 v Európskej únii. Na Slovensku situácia nie je lepšia. Napríklad každý tretí rodinný dom postavený pred rokom 2001 nemá obnovené okná, strechu či obvodový plášť,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Podľa jeho slov má výzva z plánu obnovy a odolnosti aj nezanedbateľný zdravotný a ekonomický rozmer. Vykurovanie tuhým palivom predstavuje zdroj znečistenia ovzdušia v regiónoch. Náklady na bývanie tvoria v priemere štvrtinu výdavkov z rodinných rozpočtov, pričom len elektrina, plyn a teplo spoločne ukrajujú až 10 percent z výdavkov priemernej domácnosti.

„Asi neexistuje jasnejší príklad, kedy zodpovednosť k zdraviu a životnému prostrediu reálne pomáha domácnostiam zvyšovať komfort a znižovať účty za energie. Špeciálne to platí, ak sa výzva stále viac otvára aj obnoviteľným zdrojom energií,“ podotkol Milan Chrenko.

SAŽP do pripravovanej štvrtej výzvy Obnov dom doplnila aj podporu pre batériové úložiská a biomasové kotly na pelety. Okrem týchto dvoch noviniek naďalej zostáva podpora tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov či systému rekuperácie.

„Financujeme 75 percent z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sa určujú na základe jednotkových cien za m 2 zateplenia alebo kW inštalovaného výkonu. Maximálna výška príspevku je 15 tisíc eur pri úspore 30-60 percent a 19 tisíc eur pri úspore nad 60 percent primárnej energie,“ dodal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10 tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk. Po novom budú mať žiadatelia po zaregistrovaní 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

Touto zmenou sa chce SAŽP zamerať na pripravenejších žiadateľov, ktorí už majú obnovu premyslenú a potrebné doklady budú mať čoskoro k dispozícií. Taktiež už nebude nutné predkladať dokument preukazujúci vek domu, keďže tento údaj bude preukazovaný z energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

Slovenská agentúra životného prostredia zároveň prijala opatrenia pre urýchlenie vyhodnocovania.
09.08.2023

OZNAM: Možnosť navýšenia prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov.

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337 z 21. júna 2023 k informácii o stave implementácie európskych štrukturálnych investičných fondov k 16. júnu 2023a implementácii investícií Plánu obnovy a odolnosti SR a Operačného programu Slovensko 2021 – 2027 (ďalej len „uznesenie“) pristúpila k zjednodušeniu procesov administrácie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) na obnovu rodinných domov v rámci komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V zmysle uvedeného zjednodušenia došlo okrem iného aj k úpravám v záväznej dokumentácii týkajúcej sa uzavretých zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len „zmluva o PPM“) a v postupoch, ktoré môžu mať vplyv už aj na Vašu posúdenú ŽoPPM.

V záujme dodržania princípu nediskriminácie a princípu transparentnosti si Vám dovoľuje SAŽP oznámiť, že v procese predkladania žiadosti o platbu nie je limitom maximálna výška prostriedkov mechanizmu uvedená v čl. 3.1. zmluvy o PPM, ale prostriedky Vám môžu byť aj navýšené, a to podľa reálne dosiahnutej úspory primárnej energie, zrealizovaných opatrení a skutočných nákladov deklarovaných v predloženej žiadosti o platbu, maximálne však do výšky 14 000 EUR resp. 19 000 EUR (podľa výšky dosiahnutej úspory primárnej energie v zmysle výzvy). V prípade, že takáto vyššia suma ŽoP bude potvrdená kontrolou SAŽP, navrhneme Vám uzavrieť dodatok k zmluve o PPM, ktorý umožní navýšenie prostriedkov na obnovu rodinného domu. Ak zrealizujete menej opatrení a výška prostriedkov žiadaná a oprávnená vo Vašej ŽoP bude nižšia, ako suma uvedená v zmluve o PPM, nebude nutné uzavrieť dodatok k zmluve o PPM. Úpravou záväznej dokumentácie k pilotným výzvam došlo i k zrušeniu Prílohy č. 2 k zmluve o PPM. V prípade už uzavretých zmlúv o PPM sa na Prílohu č. 2 nebude prihliadať a bude vypustená pri uzavretí najbližšieho dodatku k zmluve o PPM.

V prípade otázok sa prosím obráťte na Vašu regionálnu kanceláriu alebo na č. 0907 208 721.
27.07.2023

Obnov dom v Michalovciach! Príďte sa porozprávať o obnove svojho domu.

Dňa 27.7.2023 o 10:00 sa vo veľkej zasadačke v budove Sociálnej poisťovne v Michalovciach uskutoční workshop pod vedením odborníka, stavebného inžiniera - energetika a zamestnanca SAŽP, Ing. M. Omara Temori, PhD.Hlavné témy workshopu budú:
 • Ako získať financie na obnovu staršieho domu?
 • Prečo sa oplatí zapojiť do Plánu obnovy a odolnosti?
 • Po akom čase sa vám vrátia investície?
Po workshope bude priestor na diskusiu, do ktorej sa zapojí aj nový generálny riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr. V poobedných hodinách sa tím SAŽP spolu s generálnym riaditeľom presunie do obce Závadka na stretnutie so starostami obcí, ktoré boli zasiahnuté silnými búrkami a krupobitím.

Tešíme sa na stretnutie s vami.
22.07.2023

Riaditeľ SAŽP: Pracujeme aj v sobotu, aby sme urýchlili vyhodnotenie žiadostí

Pracovné soboty, organizačné zmeny, posilnenie tímu odborníkov, dostupnejšie informácie, zlepšenie komunikácie so žiadateľmi.Nový generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Matej Kerestúr prichádza so zmenami, ktorých hlavným cieľom je zrýchliť spracovanie žiadostí v rámci programu Obnov dom. Do 15. augusta – termínu určeného vládou - zostáva SAŽP spracovať 6 917 z celkovo 12 375 žiadostí doručených v troch výzvach.

„V súvislosti s prijatým uznesením vlády som sa rozhodol pre rázne krízové opatrenia. Prvým z nich bola organizačná zmena s cieľom maximalizovať počet odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na hodnotení žiadostí na obnovu rodinných domov. Do pozície zástupcu generálneho riaditeľa nastúpila Kristína Korčeková z Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). V SAŽP je poverená riadením sekcie, ktorá priamo vyhodnocuje žiadosti,“ vysvetľuje Matej Kerestúr, pre ktorého je obnova domov z plánu obnovy a odolnosti jednou z hlavných priorít.

„V ďalšom kroku som predĺžil pracovný týždeň zamestnancov podieľajúcich sa na vyhodnocovaní žiadostí, a to na šesť pracovných dní, až do 15. septembra. Už druhý týždeň pracujeme spoločne aj v sobotu, touto cestou by som sa chcel poďakovať zamestnancom za ich vysoké pracovné nasadenie. Potešilo ma, že sme sa zomkli do tímu, ktorý ťahá za jeden povraz.“

Prvé výsledky sa už dostavili - pri pilotnej výzve sa od 1. júla výrazne skrátil čas hodnotenia. „To čo sme stihli za týždeň, teraz vyhodnotíme za jeden deň,“ dodal generálny riaditeľ Matej Kerestúr. Súbežne prebieha aj spracúvanie žiadostí z tretej výzvy, ktorých bolo predložených 8 609. Aktuálne je vyhodnotených 3110 žiadostí - takmer 40%. „V rámci nich sme iba v 19-tich prípadoch museli žiadosť o finančný príspevok zamietnuť. Dôvodom bolo napríklad nedodržanie termínu predloženia žiadosti, v jednom prípade sme zistili, že žiadateľ chcel príspevok na chatu, dvaja na stavbu, a nie na rodinný dom,“ prezradil Matej Kerestúr, ktorý sa v sobotu zapojil do hodnotenia žiadostí spolu s kolegami. Za osem hodín skontroloval 6 spisov, overil doklady, vytlačil oznámenie o splnení podmienok a vybavil poštu. „Odborní pracovníci v rámci tretej výzvy dokážu vyhodnotiť okolo desať žiadostí denne,“ pochválil tím.

Do vyhodnocovania sa pustila aj nová zástupkyňa generálneho riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková, ktorá program Obnov dom dôverne pozná. Ako projektová manažérka pôsobila v tíme plánu obnovy na Úrade vlády SR a venovala sa práve koordinácii implementácie opatrení obnovy budov. „Implementácia programu Obnov dom za týchto okolností je pre mňa veľká výzva, keďže to, čo som ako projektová manažérka NIKA mohla odporúčať či navrhovať, budem teraz priamo realizovať. Tím na SAŽP je kvalitný a motivovaný a verím, že spolu vytvoríme predpoklady pre ďalšie zrýchlenie a skvalitnenie procesov.“ Počas svojho prvého dňa v úrade sa zástupkyňa generálneho riaditeľa hlbšie ponorila do postupu vyhodnocovania žiadostí, čo považuje „k nezaplateniu pri hľadaní priestoru na zefektívnenie našej práce.“

Okrem zabezpečenia čo najrýchlejšieho vyhodnotenia prvých troch výziev je prioritou príprava štvrtej výzvy, programu čiastkovej obnovy pre majiteľov rodinných domov ohrozených energetickou chudobou, ako aj hľadanie ciest na pokračovanie financovania programu komplexnej obnovy, akým je Obnov dom. „Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov a ich príprava na zmeny klímy je celoeurópskou politikou, ktorá sa neskončí splnením cieľa plánu obnovy,“ dopĺňa Kristína Korčeková.

Ďalším dôležitým cieľom SAŽP je zlepšiť komunikáciu smerom k žiadateľom. „Vyčlenili sme skupinu pracovníkov, ktorí sa venujú špecifickým otázkam súvisiacim s výzvami na doplnenie. Pre žiadateľov, ktorí nevedia, ako postupovať, keď zabudnú predložiť niektoré dokumenty alebo zadali nesprávne údaje, sme zriadili novú linku poradenstva pre výzvy na doplnenie s telefónnym číslom 0907 208 721,“ dodal Matej Kerestúr.
12.07.2023

Nová výzva na obnovu rodinných domov odštartuje v septembri

V rámci štvrtej výzvy bude pre minimálne 5 000 žiadateľov vyčlenených 95 miliónov eur.Ďalšia výzva na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov v rámci programu Obnov dom bude vyhlásená už v septembri tohto roka. Vyplýva to z aktualizovaného harmonogramu výziev a priamych vyzvaní, ktorý zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Nová výzva bude otvorená pre minimálne 5 000 žiadateľov. V roku 2024 je zároveň naplánované otvorené ďalších dvoch výziev – v marci a v septembri. Kým na marcovú je vyhradená suma 95 000 000 eur, pri septembrovej výzve sa ráta s alokáciou vo výške nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich výziev.

„Napriek enormnému záujmu, ktorý prejavili ľudia v rámci tretej výzvy bude stále väčšia časť prostriedkov k dispozícii v ďalších výzvach. Z celkovej sumy 424 miliónov eur bolo v doterajších výzvach alokovaných spolu 230 miliónov eur. Tie sa však určite v rámci prvých troch výziev nevyčerpajú. Aj preto bude po štvrtej výzve nasledovať piata, v ktorej sa budeme usilovať o vyčerpanie tých peňazí, ktoré ostali v prvých štyroch výzvach nevyužité,“ podotkol minister životného prostredia Milan Chrenko.

Záujem o obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti neustále rastie, čoho dôkazom bola tretia výzva. Kvótu 10 000 podaných žiadostí sa v rámci nej podarilo naplniť za necelých 14 hodín. Po uzavretí výzvy 24. apríla 2023, sa majitelia domov ihneď intenzívne zaujímali, kedy bude spustená ďalšia.

„Majitelia starších rodinných domov už nemusia mať obavy, že sa o výzve na obnovu rodinných domov z plánu obnovy a odolnosti dozvedia mesiac pred spustením prijímania žiadostí. Keď sa aj nezapoja alebo nestihnú zapojiť do štvrtej výzvy, majú istotu, že je naplánovaná ďalšia. Aktualizovaný harmonogram výziev jasne ukazuje termíny vyhlasovania výziev až do roku 2025. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň aj naďalej vyvíja maximálne úsilie, aby dodržala termín určený vládou a žiadosti z pilotnej výzvy a tretej výzvy spracovala do 15. augusta. Viacdetné rodiny (so štyrmi a viac deťmi) a rodiny so ZŤP dieťaťom už vedia, či splnili podmienok zvýhodnenej výzvy. Veríme, že v rámci krízového riadenia termín určený vládou dosiahneme, alebo sa k nemu maximálne priblížime,“ povedal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia zaznamenala mimoriadny záujem zo strany majiteľov rodinných domov o ďalšie výzvy nielen na Zelenej linke (0800 14 44 40), ale aj priamo v regionálnych kanceláriách. Vychádza tak v ústrety potencionálnym žiadateľom, aby sa vedeli na obnovu domu pripraviť s predstihom, osloviť projektanta, stavebné firmy, nechať si vypracovať energetický certifikát a zohnať potrebné doklady k žiadosti. Teraz, keď poznajú harmonogram výziev, si môžu prispôsobiť termíny a realizáciu obnovy ešte pred podaním žiadosti o finančný príspevok.

Zo štatistických údajov, ktoré má SAŽP k dispozícii, vyplýva, že až 66% domov je pred realizáciou obnovy, 26% domov v procese realizácie obnovy a 8% domov po obnove. O podporu je možné žiadať aj počas alebo po prácach na obnove rodinného domu, a to spätne až k 1. februáru 2020. Žiadatelia tak môžu v prácach pokračovať aj pred podaním žiadosti, ale nesmú zabudnúť vyhotoviť fotodokumentáciu pred obnovou a skonzultovať rozsah obnovy s oprávnenou osobou na vydávanie energetických certifikátov.

Harmonogram výziev nájdete TU.
03.07.2023

Pilotná zvýhodnená výzva Obnov dom je kompletne spracovaná

Všetky viacdetné rodiny a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom už vedia, či im bol schválený finančný príspevok na obnovu domu.Výzva so zvýhodnenou mierou podpory zameraná na vybrané socio-ekonomické skupiny je vyhodnotená. Všetci žiadatelia už boli informovaní o splnení alebo nesplnení podmienok výzvy. Podmienky výzvy splnilo 87 žiadateľov, nesplnilo len 26, výzva na doplnenie išla na adresy 161 žiadateľom a šesť majiteľov rodinných domov stiahlo svoju žiadosť (tzv. späťvzatie).

Žiadateľmi sú viacdetné rodiny (štyri a viac detí) a rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom do 18 rokov. Výška finančného príspevku z Plánu obnovy a odolnosti, o ktorý mohli požiadať, je do výšky 18 000 eur.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) do dnešného dňa (3.7.2023) spracovala 1443 žiadostí z prvej výzvy a 2017 žiadostí z tretej výzvy.
29.06.2023

Stav žiadosti z tretej výzvy si žiadatelia môžu skontrolovať aj sami

Slovenská agentúra životného prostredia vyvíja maximálne úsilie, aby posudzovanie žiadostí z tretej výzvy ukončila v čo najkratšom termíne. Posilnila personálne kapacity na oddelení evidovania a kontroly žiadostí a každý týždeň spracuje 350 až 400 žiadostí z tretej výzvy programu Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti.Pre žiadateľov pripravila aj praktickú pomôcku. Majitelia rodinných domov si už môžu sami skontrolovať stav svojej žiadosti.

Na webe obnovdom.sk pribudla nad kalkulačkou na výpočet výšky oprávnených výdavkov aj novinka – stav vašej žiadostí. Stačí zadať identifikátor - dvanásťmiestne číslo (VZOR: 030064424026), ktoré sa nachádza na prvej strane žiadosti. Žiadateľ tretej výzvy tak nemusí čakať na odpoveď, ktorá mu príde poštou. SAŽP pravidelne aktualizuje svoj web obnovdom.sk, za čo dostala cenu BRISK – najlepšia webstránka vo verejnej správe.

Dobrou správou pre žiadateľov tretej výzvy je aj informácia, že k dnešnému dňu nesplnilo podmienky len 15 žiadateľov z celkového počtu spracovaných 1960 žiadostí. Slovenskej agentúre životného prostredia záleží na tom, aby žiadatelia v ďalších krokoch nič nepodcenili.

Na domovskej stránke obnovdom.sk v praktickom návode Krok po kroku si žiadatelia na finančný príspevok do výšky 19 000 eur nájdu všetky potrebné informácie, ako postupovať a ktoré doklady je potrebné predložiť po podpísaní zmluvy.

Na tretiu výzvu bolo vyčlenených 190 miliónov eur, celkovo je na obnovu 25 000 domov vyčlenených 500 miliónov eur.
16.06.2023

SAZP získala cenu BRISK za webstránku obnovdom.sk

Slovenská agentúra životného prostredia získala 14.6. CENU BRISK 2023 za webstránku obnovdom.sk. Veľmi nás teší, že si práve náš web všimli a ocenili na Ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.Webové sídlo Obnov dom sa snažíme pravidelne aktualizovať, napĺňať užitočnými informáciami a potrebnými dokumentami pre majiteľov rodinných domov, ktorí sa rozhodli pre obnovu z Plánu obnovy a odolností alebo sa chystajú v ďalších výzvach. Cena BRISK oceňuje zlepšovanie elektronických služieb štátu, skvalitňovanie používateľskej skúsenosti a dôslednú implementáciu ID-SK. Je naším cieľom, aby sme náš web aj naďalej zlepšovali a modernizovali. Ocenenie BRISK nás motivuje, ale aj zaväzuje k ešte lepšiemu a prehľadnejšiemu obsahu.
25.04.2023

Tretia výzvu z programu Obnov dom bola úspešná: 10 000 žiadostí už po 14 hodinách

Tretia výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Obnov dom je uzavretá. Vďaka vysokému záujmu žiadateľov, ktorí naplnili cieľ 10 000 podaných žiadostí už po 14-tich hodinách. Prioritou bude čo najrýchlejšie vyhodnotenie podaných žiadostí.„Nesmierne nás teší veľký záujem majiteľov rodinných domov. Výzvu 3 sme uzatvorili v rekordnom čase, za 14 hodín. Desaťtisíci žiadateľ vyplnil formulár o 22:57 h.
Som veľmi rád, že majitelia rodinných domov nám dôverujú, program Obnov dom z Plánu obnovy a odolnosti je nasmerovaný priamo k ľuďom a pomôže zlepšiť kvalitu života mnohých rodín na Slovensku. K cieľu obnovy desaťtisícov domov je však ešte stále dlhá cesta, ale po včerajšom úspechu sme k nemu stále bližšie.
Pilotné výzvy síce priniesli zaváhania, no práve vďaka nim a problémom, ktoré sme tam identifikovali, sme mohli takto proklientsky pripraviť túto 3. výzvu,”hodnotí Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyvinuli maximálne úsilie, aby boli podmienky novej výzvy pre ľudí atraktívnejšie, aby sa zjednodušil proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia. V rámci tretej výzvy je vyčlenených 190 miliónov eur. Záujemcovia o program sa nemusia obávať, na konci leta bude vyhlásená ďalšia výzva.

MŽP SR pripomína občanom, ktorí zaevidovali svoju žiadosť na stránke www.obnovdom.sk, aby ju doručili do 15 pracovných dní žiadosť aj v listinnej podobe do podateľne SAŽP alebo niektorej z regionálnych kancelárií spolu s povinnými prílohami.

MŽP SR odporúča žiadateľom, aby si vybavili všetky potrebné doklady od stavebného úradu ešte pred začiatkom rekonštrukcie. V opačnom prípade by totiž mohlo dôjsť k porušeniu stavebného zákona. Rovnako je potrebné myslieť na fotodokumentáciu a svoj dom odfotiť zo štyroch strán pred rekonštrukciou aj po nej. Vyhotoviť fotografie „pred a po“ treba aj v prípade výmeny zariadení. Ak si žiadateľ vykonáva rekonštrukciu svojpomocne, odporúčame odkladať bločky z nákupu materiálov. V prípade kontroly, ktorá môže byť vykonaná kedykoľvek až do 31. augusta 2031.

Na vyhodnocovaní podaných žiadostí bude pracovať 75-členný tím ľudí, ktorého prioritou bude vyhodnotiť žiadosti čo najrýchlejšie. Minister životného prostredia Ján Budaj ubezpečuje všetkých, ktorí si nestihli podať žiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu domu, že ešte budú mať príležitosť. Envirorezort už aktuálne pracuje na vyhlásení ďalšej výzvy, ktorú bude chcieť spustiť čo najskôr, ako to bude možné.

Šéf envirorezortu podotýka, že alokovaná suma doteraz vyhlásených výziev dosahovala výšku 220 miliónov eur. „Z celkovej sumy 500 miliónov eur určených pre energetickú obnovu rodinných domov tak bude pre žiadateľov k dispozícii v budúcich výzvach ešte najmenej 280 miliónov eur. Táto suma bude ešte navýšená o čiastku, ktorá sa nevyčerpala v rámci prvých troch výziev,“ zdôraznil Budaj.

V rámci tretej výzvy programu Obnov dom majú žiadatelia k dispozícii alokovanú sumu 190 miliónov eur. Žiadatelia môžu z finančného príspevku pokryť 75% výdavkov na rekonštrukciu, maximálne však do výšky 15 000 eur. V prípade preukázania energetickej úspory viac ako 60% získajú finančný príspevok až do výšky 19 000 eur.
30.03.2023

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila ideové architektonické súťaže návrhov, s cieľom hľadania ideových prístupov k obnove charakteristických typov rodinných domov na Slovensku - "Gánkový dom", "Dom s prejazdom", "Mestská radovka".Súťažné podmienky, zadania a dokument s linkami na stiahnutie súťažných pomôcok nájdete na nasledovných web stránkach:
"GÁNKOVÝ DOM"
"DOM S PREJAZDOM"
"MESTSKÁ RADOVKA"

Informácie ohľadne spôsobu doručenia súťažných podkladov nájdete v dokumente Otázky a Odpovede

Súťaž voľne nadväzuje na minuloročné ideové súťaže domov "KOCKA", "ŠTVOREC", "ORAVA"
27.03.2023

Obnov dom - nová výzva je zverejnená 27.marca: tak, ako to bolo avizované

Projekt, ktorý má za cieľ obnoviť a zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30 tisíc rodinných domov, môže pokračovať. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) dnes zverejnila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. Výzva a príručka pre žiadateľov sú zverejnené na webstránke obnovdom.sk. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla, majitelia rodinných domov tak budú mať dostatočne dlhý čas na preštudovanie nových podmienok.Nová výzva je oproti dvom pilotným väčšmi proklientsky orientovaná. Prináša vyššiu, 75% pomoc z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur. Základnou požiadavkou je, aby majiteľ rodinného domu ušetril minimálne 30% primárnej energie. Ak žiadateľ po rozsiahlej obnove domu preukáže vyše 60%-nú úsporu, automaticky získa aj bonus vo výške cca 4 000 eur. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A - čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

SAŽP, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu programu Obnov dom, zjednodušila výzvu a urobila ju dostupnejšou. K žiadosti stačia len tri doklady - občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vyplnenie formulára tak nebude trvať dlhšie ako tridsať minút.

Po novom sa už od žiadateľa nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome, čo doteraz znevýhodňovalo veľké množstvo potenciálnych uchádzačov. Pri podávaní žiadosti sa už nevyžaduje ani energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH). Majitelia RD majú od podpisu zmluvy tri mesiace na jej vybavenie. Navyše, výšku oprávnených nákladov si budú môcť vypočítať aj na kalkulačke, ktorá sa v krátkom čase zverejni na obnovdom.sk.

Záujmom SAŽP je, aby do 31. júla zazmluvnila 10-tisíc ľudí, preto posilnila kapacity o desiatky zaškolených pracovníkov. K dispozícii sú aj naďalej regionálne centrá - zoznam nájdete na obnovdom.sk a Zelená linka MŽP SR, kde žiadatelia dostanú kvalitné poradenstvo. Cieľom agentúry je, aby do 30 dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok.

SAŽP chce dosiahnuť, aby sa podrobné informácie v čo najkratšom čase dostali aj k tým majiteľom starších rodinných domov, ktorí nemajú prístup k internetu. Agentúra preto listom vyzvala k spolupráci aj samosprávy. Za účelom lepšieho informovania SAŽP plánuje v každom regióne stretnutia s primátormi a starostami, príp. ďalšími zástupcami samospráv, aby informovala o možnostiach a podmienkach získania finančného príspevku. Od apríla ich zároveň bude pravidelne informovať na webstránke obnovdom.sk, ale aj prostredníctvom newslettera a cez sociálne siete facebook, Instragram/Obnov dom.
10.03.2023

Projekt Obnov dom - nové podmienky

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá spravuje projekt Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, dnes zverejnila nové podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu. Kompletná výzva so všetkými prílohami bude zverejnená 27. marca. Občania budú môcť podávať svoje žiadosti od konca apríla, aby mali dostatok času na prípravu žiadosti.Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur, pričom základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %. Ale ak žiadateľ preukáže aspoň 60%-nú úsporu, automaticky získa navyše bonus vo výške cca 4 000 eur, ktorý sa mu vyplatí po realizácii rekonštrukcie.

Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak žiadateľ zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A - čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

Zjednoduší sa aj proces podávania samotnej žiadosti, výrazne sa zníži počet povinných príloh a tým aj administratívne zaťaženie žiadateľa. K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vek rodinného domu je možné potvrdiť predložením kolaudačného rozhodnutia, alebo znaleckého posudku o veku, respektíve stačí potvrdenie od mestského, či obecného úradu.

Po novom sa už od uchádzača o pomoc nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v danom rodinnom dome, ani doklad o tom, že nemá dlžoby voči štátu.

Podľa podmienok v novej zverenej výzve už nebude musieť žiadateľ predložiťenergetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH) hneď pri vypĺňaní formulára, ale do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby nahradí čestné vyhlásenie žiadateľa, pričom si žiadateľ samozrejme musí splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona. K podaniu žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o bankovom účte, ten sa predkladá až k podpísanej zmluve.

Minister životného prostredia SR Ján Budaj je presvedčený, že nové, proklientsky orientované podmienky výrazne zrýchlia posudzovanie žiadostí. „Naším cieľom je, aby do tridsiatich dní od podania žiadosti dostal každý žiadateľ spätnú väzbu o splnení, či nesplnení podmienok. Pri zrýchlenom tempe hodnotenia žiadostí budeme schopní do 31. júla zazmluvniť 9 až 10-tisíc ľudí, ktorí sa ešte pred vykurovacou sezónou môžu pustiť do obnovy svojich domov,“ vyhlásil minister Budaj.
02.03.2023

Logo obnovdom

28.02.2023

Uzatvárame pilotné výzvy

Dve pilotné výzvy na podporu obnovy rodinných domov sa uzatvárajú na konci februára. Zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na www.obnovdom.sk. Slovenská agentúra životného prostredia zašle každému žiadateľovi do troch až štyroch mesiacov oznámenie o splnení alebo nesplnení podmienok, prípadne výzvu na doplnenie.
Čítať viac

20.02.2023

Zverejňovanie zoznamov žiadateľov

Informáciu, či vaša žiadosť bola vyhodnotená ako spĺňajúca, resp. nespĺňajúca podmienky poskytnutia finančného príspevku, nájdete v pravidelne aktualizovaných zoznamoch zverejnených na nasledovných linkách:Pilotná výzva:
Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
Zoznam prijímateľov
Pilotná výzva - zvýhodnená:
Zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu
10.01.2023

Registrácia žiadateľa do ISPO

Pripomíname, že každý úspešný žiadateľ sa musí v súlade s podmienkami aktuálnych výziev najneskôr v deň podpisu zmluvy o poskytnutie prostriedkov zaregistrovať na verejnom portáli ISPO.ISPO je kľúčovým nástrojom, ktorý podporuje procesy implementácie Plánu obnovy a odolnosti na národnej úrovni a preto sa v ňom musia registrovať všetci úspešní žiadatelia, ktorí sa podpisom zmluvy o poskytnutie prostriedkov menia na prijímateľov.
22.12.2022

Historický míľnik v Pláne obnovy a odolnosti SR

Dnes sme spoznali prvú úspešnú žiadateľku Eriku Stykovú, ktorá na Úrade vlády SR za prítomnosti premiéra Eduarda Hegera a ministra životného prostredia Jána Budaja podpísala zmluvu na 19 000 eur z Plánu obnovy a odolnosti SR s generálnym riaditeľom SAŽP Michalom Macom.
SAŽP eviduje vyše 1800 žiadostí, ktoré aktuálne vyhodnocuje.

16.11.2022

Príďte sa porozprávať o Pláne obnovy!

Prečo sa oplatí zapojiť do Plánu obnovy? Ako získať financie na obnovu staršieho domu? Po akom čase sa vám vrátia investície?
Odborníci so SAŽP so zástupcami MIRI vyrážajú priamo do regiónov, aby odpovedali na vaše otázky.
„Keď máte starší rodinný dom, máte len tri možnosti,“ vysvetľuje Ing. M. Omar Temori, PhD., stavebný inžinier- energetik zo sekcie Plánu obnovy.


 1. Naďalej bývať a platiť vysoké ceny za energie. O tepelnej pohode môžete len snívať, fasáda, okná i strecha sa vám budú rozpadávať.
 2. Rodinný dom zbúrať a postaviť nový, ale to je finančne dosť náročné.
 3. Rozhodnúť sa pre cestu obnovy, využiť prostriedky z programu Plán obnovy a účelový spotrebný úver.
Stretnutia začínajú:
 • 23. novembra v obci Brestovec, od 13.00 do 17.00 h.
 • 24. novembra v obci Mužľa, od 13.00 do 17.00. Pozvaní sú aj obyvatelia Kamenice nad Váhom, okolité obce a Štúrovo.
 • 30. novembra v obci Dolný Ohaj, od 13.00 do 17.00. Prídu aj majitelia rodinných domov obcí Radava, Húl, Úľany nad Žitavou.
 • 28. novembra v Trenčíne získajú všetky potrebné informácie starostovia obcí.
15.10.2022

Prijímanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domov

Prijímanie žiadostí o príspevok na obnovu rodinných domov z programu Plánu obnovy a odolnosti bolo spustené dňa 15.októbra 2022. Od tohto dňa môžu všetci záujemcovia podať žiadosť o príspevok vyplnením online formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.obnovdom.sk.Pri príležitosti spustenia prijímania žiadostí v rámci prvých dvoch výziev z Plánu obnovy a odolnosti SR bude počas víkendu, 15. a 16. októbra 2022, otvorených všetkých desať regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia.
06.09.2022

Zverejnenie pilotných výziev

Pilotné výzvy - 1. pre štandardnú skupinu žiadateľov a 2. pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov („pilotné výzvy“), boli vyhlásená 6. septembra 2022. V tento deň boli zároveň oficiálne otvorené regionálne kancelárie v 10 mestách na Slovensku.

26.07.2022

Vyhlásenie výsledkov súťaže SAŽP so Slovenskou komorou architektov

Slovenská komora architektov v spolupráci so SAŽP dňa 26.7.2022 zverejnila výsledky Súťaže návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR. Víťazné projekty na každý typ domu nájde tu: "KOCKA", "ŠTVOREC", "ORAVA".

01.07.2022

Spolupracujúce banky

Aktualizované 25.10. 2022
SAŽP komunikuje o spolupráci s komerčnými bankami pri poskytovaní úverových produktov, ktoré bude možné využiť na spolufinancovanie obnovy rodinného domu. Zoznam bánk bude priebežne dopĺňaný. Linky na úverové produkty: