Návody, postupy a usmernenia

Vzory dokumentov, formulárov a čestných vyhlásení

VZOR Plnomocenstvo na zastupovanie pre kontaktnú osobu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 24 kB

VZOR PpP Čestné vyhlásenie svojpomoc

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Preberací protokol dodávateľ

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 155 kB

VZOR PpP Žiadosť o zmenu

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR PpP Oznámenie zmeny

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

VZOR: Fotodokumentácia

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 41 kB

VZOR PpP Vyjadrenie odborne spôsobilej osoby

Formát: DOCX, veľkosť súboru: 153 kB

Vzory certifikátov