VÝZVA 3 - OVERENIE STAVU ŽIADOSTI

O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU