ŽIADOSŤ

Posledný krok

O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI NA OBNOVU RODINNÉHO DOMU

Vašu žiadosť nie je možné zaevidovať z dôvodu naplnenia maximálneho limitu elektronicky zaevidovaných žiadosti určených pre Výzvu č. 3.